Al abonnee? Activeer hier uw premium account

World Potato Congress 2024: Old World meets New

3 april 2024

Het twaalfde World Potato Congress, dat van 23 tot 26 juni 2024 in de Australische stad Adelaide wordt gehouden, biedt veel voor de wereldwijde aardappelsector. “Naast de mogelijkheid om de Australische aardappelsector op het wereldtoneel te laten zien, wil dit congres aardappelen in de schijnwerpers zetten als een aantrekkelijke, voedings- en gezondheidsbewuste keuze, zowel nationaal als internationaal’, delen de Australische organisatoren.

‘Come on down and say G’day’, nodigt Nigel Crump aardappelprofessionals uit om deze zomer af te reizen naar Australië. Dr. Crump, die verschillende petten draagt, waaronder waarnemend voorzitter van Potatoes Australia, General Manager en wetenschapper bij de Australian Seed Potato Industry Certification Authority, en medeorganisator van het World Potato Congress 24, nodigt aardappelprofessionals van over de hele wereld uit om deel te nemen aan het congres dat van 23-26 juni 2024 in de stad Adelaide wordt gehouden. Tot 15 april geldt het early bird tarief.

Meer dan 1 miljard dollar

Het World Potato Congress wordt van 23-26 juni 2024 gehouden in de stad Adelaide.
De jaarlijkse aardappelconsumptie van de 24,5 miljoen inwoners is 18 kilogram per hoofd van de bevolking.

Aardappelen is het grootste tuinbouwgewas in Australië, zowel in termen van productievolume als productiewaarde. De jaarlijkse aardappelproductie bedraagt 1,4 miljoen ton, vertelt Crump, en de totale waarde is de grens van 1 miljard Australische dollar gepasseerd. Het grootste deel van de aardappelproductie vindt plaat in de provincie South Australia (38%), Tasmanië (24%) en Victoria (21%), met lagere volumes in New South Wales (8%), West Australië (5%) en Queensland (4%). Met 65 procent van de productie gericht op verwerking is dit de grootste markt, gevolgd door verse productie voor de binnenlandse markt met 32 procent van de markt en 3 procent voor de verse export. De jaarlijkse aardappelconsumptie van de 24,5 miljoen inwoners bedraagt 18 kilogram per hoofd van de bevolking. In totaal zijn er in het land ongeveer 832 telers actief en 40 verwerkers. De verschillende klimaatzones van Australië stellen boeren in staat om het hele jaar door aardappelen te telen en te oogsten. Van de subtropische regio’s in het noorden tot de semi-aride graslanden, mediterrane klimaten en koele gematigde zones in de westelijke en zuidelijke uithoeken van het land, de regionale diversiteit in de aardappelteelt biedt zorgt voor een unieke omgeving, waarbij elke aardappelteeltregio zijn eigen uitdagingen heeft. Australië staat bekend om zijn onvoorspelbare weer en relatief voedselarme bodems. Om aardappelen te kunnen telen hebben telers in het hele land een groot aantal obstakels overwonnen. Momenteel is er een constante aanvoer van verse, verwerkings- en pootaardappelen voor zowel binnenlandse consumptie als internationale export. Opmerkelijk is dat telers aardappelen telen gedurende de Australische zomer, waar de maximumtemperaturen vaak gemiddeld boven de 30 graden uitstijgen. In Tasmanië, in het uiterste zuiden van het land, is de koelste van de Australische aardappelteeltregio’s. In dit gebied is ongeveer 90 procent van de aardappelen bestemd voor verwerking, voornamelijk in de noordwestelijke en noordoostelijke regio’s. De staat legt ook sterk de nadruk op de productie van verse aardappelen en pootaardappelen. Dit is essentieel omdat de import van knollen in de staat verboden is. Victoria, de dichtstbevolkte staat van de stad, speelt ook een belangrijk rol in de verwerking, de productie van verse aardappelen en pootgoed.

Proeftuin voor innovatie

Opmerkelijk is dat er gedurende de Australische zomer aardappelen worden geteeld, waar de maximumtemperaturen vaak gemiddeld boven de 30°C uitkomen.

Door de jaarrond teelt, het unieke landschap, de diverse klimaten en grondsoorten vormt Australië  een ideale proeftuin voor veel bedrijven om nieuwe apparatuur en technieken te testen. De organisatoren melden dat innovaties die slagen in de diverse teeltregio’s van het land ook grote kans van slagen hebben in andere landen. In deze omgeving heeft de aardappelindustrie een vruchtbare proeftuin geboden voor nieuwe methoden en technologie. Ook de Australische aardappelsector vertrouwt op moderne technieken, waaronder precisielandbouw en irrigatietechnieken die geschikt zijn voor semi-aride gebieden, evenals strategieën voor het beheersen van plagen en ziekten die zijn afgestemd op de afwezigheid van vorst in de winter. Australische aardappeltelers zijn pioniers en testen veel zaken zelf uit die telers op wereldschaal ten goede kunnen komen. Of het nu gaat om de ontwikkeling van droogteresistente aardappelrassen of de implementatie van duurzame landbouwpraktijken, deze innovaties komen voort uit de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de Australische aardappelsector. Het congres in juni zal een uitstekende gelegenheid zijn voor de afgevaardigden om de methoden en praktijken te verkennen die de aardappelsector heeft toegepast om zich aan deze uitdagingen aan te passen.

World Potato Congress bestaat al 30 jaar

De aardappelteelt is wijdverbreid in het hele land.

Het World Potato Congress heeft de afgelopen 30 jaar veel evenementen georganiseerd. In 1993 werd het eerste World Potato Congress (WPC) gehouden in de Canadese provincie Prince Edward Island, vertelt Ellen Kouwenberg, uitvoerend directeur van WPC. “Dit eerste congres werd het platform voor dertig 30 jaar congressen en beurzen, die netwerkmogelijkheden bieden aan vertegenwoordigers van de aardappelindustrie van over de hele wereld. In de huidige bestuursvorm functioneert de WPC als een non-profitorganisatie, met 10 gekozen vrijwillige bestuurders van over de hele wereld. De bestuurders van WPC worden begeleid door een groep van acht gekozen internationale adviseurs, die hen een vinger aan de pols geven van de aardappelsector in diverse regio’s van de wereld. Als we terugkijken op dit dertigjarig jubileum, zien we hoe de WPC is geëvolueerd tot veel meer dan alleen het houden van het congres. Erkennend dat de aardappel het op twee na belangrijkste voedselgewas ter wereld is, voedt het gemeenschappen en zorgt het voor het broodnodige inkomen voor boeren in alle landen. In de loop der jaren zijn er partnerschappen gevormd tussen WPC en verschillende landen en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) om samen te werken aan het aanpakken van voedselzekerheidskwesties. Deze relaties omvatten het samenbrengen van wereldwijde kennis, middelen en expertise, wat op zijn beurt educatieve mogelijkheden biedt op gebieden als pootgoedproductie, ziekten en plagenbeheer en de aardappelwaardeketens. WPC heeft, op initiatief van de Declaration of Dublin en in overleg met zijn Platinum Sustaining Partners, ook beurzen toegevoegd voor afgevaardigden om het congres bij te wonen. Succesverhalen worden gedeeld op de WPC-website. WPC-voorzitter Peter VanderZaag merkt op: “Het bevorderen van partnerschappen maakt het mogelijk om ervarings-, communicatie- en financiële middelen te combineren om te helpen bij ons doel van meer voedselzekerheid voor die kwetsbare omgevingen veroorzaakt door oorlog, klimaatverandering of andere buitengewone omstandigheden. We betrekken niet alleen de NGO’s, we betrekken een groep Sustaining Partners wiens financiering ondersteuning biedt aan deze wereldwijde problemen die door de WPC worden aangepakt.”

“Terwijl we vooruitkijken naar het volgende congres en de volgende beurs, is de WPC verheugd om te zien dat de programmering in juni 2024 samenkomt voor Adelaide, Australië. De planning en programmering voor dit evenement is de afgelopen weken in een stroomversnelling geraakt en zal naar verwachting twee volle dagen en een reeks post-congress industry tours door het aardappelland in Zuid-Australië omvatten”, benadrukt Kouwenberg.

World Potato Congress 2024 in Australië

Dit jaar wordt het twaalfde congres georganiseerd in de prachtige stad Adelaide, door Potatoes Australia. Deze aardappelorganisatie is in 2021 opgericht om een sterke, nationale stem te creëren voor de grootste tuinbouwsector in Australië. Het erkent de uiteenlopende behoeften van alle sectoren van de aardappelindustrie – tafelaardappelen, pootgoed en verwerking – en ook de complexe waardeketen die betrokken is bij het produceren, bereiden en op de markt brengen van producten van hoge kwaliteit. In tegenstelling tot veel land- en tuinbouworganisaties vertegenwoordigt Potatoes Australia alle componenten van de waardeketen, om zinvolle verandering en vooruitgang te bereiken voor de hele sector waar er problemen of kansen zijn die van invloed zijn op alle deelnemers. Als toonaangevende netwerkorganisatie voor de wereldwijde aardappelwaardeketen heeft het World Potato Congress het thema ‘Old World Meets New’ voor 2024 gekozen. “Dit thema omvat de rijke historische erfenis van aardappelen als basisvoedsel, de geavanceerde innovatie en technologie die wordt toegepast op de productie ervan, en de substantiële investeringen in onderzoek en ontwikkeling.”

Het unieke landschap, de diverse klimaten en de grondsoorten maken Australië tot een ideale proeftuin voor nieuwe apparatuur en technieken.

De focus ligt op het aanpakken van wereldwijde veranderingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat, cultuur en bevolkingsdynamiek. Zoals gedeeld door de organisatie, biedt het 12e World Potato Congress een unieke kans om niet alleen kennis en doorbraken op het gebied van innovatie te delen, maar ook om de productiviteit en duurzaamheid van de industrie te verbeteren. Cruciaal is dat het dient als een platform om zakelijke trends in de wereldwijde toeleveringsketen te beoordelen. Bovendien zal het congres een inzicht op hoog niveau bieden in de wereldhandel, waarbij de nadruk wordt gelegd op de transformatie van agrovoedingssystemen om de toegang tot voedsel voor ’s werelds meest kwetsbare bevolkingsgroepen te waarborgen. Het congres erkent de toenemende onderlinge afhankelijkheid tussen mondiale handelspartners en onderstreept het cruciale belang van transparante, voorspelbare en op regels gebaseerde multilaterale handel, vooral in het licht van de gevolgen van de klimaatverandering, met name de beschikbaarheid van water en de stijgende energie- en kunstmestkosten. Wereldwijd spelen aardappelen een cruciale rol bij het handhaven van de voedselzekerheid en het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Om de Sustainable Development Goal (SDG 2) ‘Zero Hunger’ te halen, is er een dringende behoefte aan een stijging van de gemiddelde landbouwproductiviteit met 28 procent in het komende decennium, terwijl tegelijkertijd de doelstellingen van het Akkoord van Parijs inzake landbouwemissies worden afgestemd – een meer dan drievoudige toename in vergelijking met het afgelopen decennium.

Sprekersprogramma World Potato Congress

World Potato Congress 2024
World Potato Congress kijkt ernaar uit om 1.000 aardappelprofessionals te ontmoeten in Adelaide, Australië, van links naar rechts: Ellen Kouwenberg, Nigel Crump en Angela Van Nieuwenhuyzen tijdens een promotietour op PotatoExpo.

Potatoes Australia heeft al een aantal sprekers van hoog niveau van over de hele wereld aangekondigd. Een van de sprekers die de oude wereld met de nieuwe verbindt, is Charles Miller, Director of Strategic Alliances and Business Development bij Solynta, een Nederlands bedrijf dat zich sinds de oprichting in 2007 toelegt op de ontwikkeling van nieuwe aardappelrassen door middel van non-GMO hybride veredeling. Hij zal uitleggen hoe True Potato Seed (TPS) kan bijdragen aan een betere voedselzekerheid en boereneconomie en hoe het bedrijf met succes zijn commerciële fase is ingegaan. Hij ziet dat de vraag naar TPS snel toeneemt. Nu de Europese aardappelproducenten worden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering, worden thema’s als wereldwijde voedselzekerheid elk jaar actueler. “Gelukkig zijn de nieuwste rassen hybride aardappelen die zijn ontwikkeld met behulp van de hybride veredelingstechnologie van Solynta de eerste die wereldwijd een positief effect hebben op de voedselzekerheid. De zaden zijn het hele jaar door verkrijgbaar, de verzending is eenvoudig en licht van gewicht, zonder kwaliteitsverlies, aangezien echte zaden absoluut ziektevrij zijn. Ze zullen niet vergaan tijdens opslag of transport, zoals vaak het geval is bij traditionele aardappelpootgoedknolzendingen. Bovendien is er slechts 25 gram TPS nodig om 2.500 kg knollen per hectare te vervangen’, legt hij een mogelijke nieuwe wereld van aardappelproductie uit. Inmiddels is het bedrijf commercieel actief in zowel Europa (inclusief Oost-Europa) als Afrika. Hij onthult dat er al op 5 continenten veldproeven met nieuwe hybride rassen worden gedaan. Andere sprekers zijn: Dr. Dave Douches, Dr. Guy Hareau, Ryan Barrett, Dr. Paul Horne, Prof. David Hughes, Wachira Kaguango, Dr. Monica Parker, Blair Richardson, Chunzhi Zhang en Cedric Porter.  Maar het programma is nog volop in ontwikkeling. Bezoekers kunnen hun tickets bestellen en de laatste aankondigingen van sprekers op de website bekijken, en ook meer te weten komen over de partnerprogramma’s, rondleidingen en andere spannende details over het congres. Het World Potato Congress 2024, dat naar verwachting meer dan 1.000 afgevaardigden van over de hele wereld zal aantrekken, belooft een spannend en informatief programma dat alle facetten van de aardappeltoeleveringsketen bestrijkt. Crump nodigt iedereen uit om ‘met ons mee te doen in Adelaide voor een transformerende ervaring die grenzen overschrijdt en bijdraagt aan de wereldwijde dialoog over duurzame landbouw en voedselzekerheid’.


Aardappeltours naar praktijkboerderijen

Er staat een tour gepland naar Mitolo Family Farms, een grote pre-packer in Australië.

Naast de conferentie zullen er ook praktijkbezoeken plaatsvinden. Op maandag 24 juni staat in de vroege ochtend een bezoek aan de South Australian Produce Market op het programma. Dit is de belangrijkste groothandelsmarkt voor verse producten voor de provincie. Jaarlijks wordt hier meer dan 250.000 ton verse producten met een groothandelswaarde van meer dan 590 miljoen Australische dollar verhandeld tussen groothandelaren, telers en retailers.

Op woensdag staat er een tour gepland naar het nabijgelegen Mitolo Family Farms, een grote kleinverpakker in Australië. Het is ook mogelijk om op deze dag het nabijgelegen Kangaroo Island te bezoeken. Ondanks zijn kleine omvang en bevolking van slechts 5.000 mensen, levert Kangaroo Island, met zijn natuurlijke isolement, een belangrijke bijdrage aan de Australische aardappelindustrie vanwege de strenge fytosanitaire eisen. Vandaar dat er verschillende gespecialiseerde pootgoedtelers actief zijn die pootgoed produceren op het eiland. Eerdere onderzoeken met bodem- en plantenbemonstering toonden aan dat Kangaroo Island op dat moment vrij is van bodemziekten. Om deze unieke omgeving te beschermen, werd Kangaroo Island aangewezen als quarantainegebied met verschillende voorschriften die het risico op insleep van ziekten tot een minimum beperkten.

Peter Cooper teelt hoogwaardig pootgoed voor de regio op Kangaroo Island.

In 2019/2020 werd het eiland zwaar getroffen door de verwoestende Black Summer-bosbranden die meer dan 240.000 vierkante kilometer in heel Australië teisterden. Deze branden hadden grote gevolgen voor de pootgoedtelers van Kangaroo Island. Sommige telers werden gedwongen te evacueren toen het vuur door hun eigendom raasde en niet alleen hun schuren verwoestte, maar ook hun huizen en apparatuur. Andere aardappeltelers op het eiland leden ook verliezen, waaronder gewassen, schuren en landbouwinfrastructuur. Een paar jaar en een wereldwijde pandemie later, met hulp van subsidies en leningen voor het herstel van bosbranden, zijn sommigen in staat geweest om faciliteiten te herbouwen, waaronder nieuwe schuren die zijn uitgerust met koelruimtes voor de opslag van pootaardappelen, nieuwe sorteerloodsen en huisvesting voor werknemers. Hoewel de brand een aanzienlijke tol eiste, zullen dergelijke faciliteiten de landbouwpraktijken op Kangaroo Island naar een hoger niveau tillen door het verhogen van de opbrengst. Kangaroo Island illustreert de veerkracht en innovatie van Australische aardappelproducenten, die floreren ondanks de vele uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Een van de pootgoedtelers is Peter Cooper van Cooper Farming. Hij teelt hoogwaardig pootgoed voor de regio. Cooper Farms is een van de vele haltes op de post-congrestour naar Kangaroo Island.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO