Al abonnee? Activeer hier uw premium account

NVWA: weinig resten bestrijdingsmiddelen op groente en fruit uit Nederland en EU

januari 2020


Het aantal recente overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit uit Nederland en de EU, waaronder de aardappel, is gering. Overschrijdingen komen vooral voor in producten uit een aantal niet-EU-landen, voornamelijk landen zoals Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia. Dat blijkt uit onlangs gepubliceerd onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voor sommige producten uit bepaalde landen geldt de afgelopen jaren binnen heel Europa een verscherpt importcontroleregime. Dat blijkt te werken, aldus de NVWA. Producten zoals druiven uit Peru en aubergines uit Thailand voldoen steeds vaker aan de eisen. Die verdwijnen vervolgens weer uit de lijst verscherpte importcontrole. Vervolgens moet uit marktonderzoek blijken of de verbeterde kwaliteit ook blijvend is. Soms is dat niet het geval. Vanwege een toenemend aantal overschrijdingen van het maximaal toegestane gehalte aan resten van bestrijdingsmiddelen zijn bonen uit Kenia in 2019 bijvoorbeeld weer onder het verscherpte importcontrole-regime gebracht.

Meer controle op producten buiten EU

Hoeveel resten van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit mogen zitten, stelt de NVWA wettelijk vast via de zogenoemde Maximum Residu Limiet (MRL). Op EU-niveau bepalen de lidstaten gezamenlijk deze MRL’s en ze nemen daarbij zeer grote veiligheidsmarges in acht. Daarbij mogen geen gezondheidsrisico’s optreden. De NVWA controleert steekproefsgewijs of producten voldoen aan de MRL’s. Wanneer sprake is van overschrijding van de MRL, zonder dat ook de gezondheidskundige grenswaarde is overschreden, volgt een boete of een waarschuwing. Ook mag het betreffende product niet meer worden verhandeld. Wanneer het gaat om bemonstering aan de buitengrens van de Europese Unie verbiedt de NVWA de invoer. Bij overschrijding van de grenswaarde deelt de instantie niet alleen een boete uit, maar volgt ook zo snel mogelijk verwijdering en vernietiging van de betreffende partij. Dergelijke overschrijdingen in groente en fruit, waaronder ook de aardappel worden via het Europese Rapid Alert Systeem (RASFF) gemeld aan de Europese Commissie en de overige Europese lidstaten. De NVWA gaat verder met het eerder ingezette beleid door meer nadruk op controles op groente en fruit van buiten de EU te leggen, met extra aandacht voor bepaalde producten uit bepaalde landen. Door samenwerking met onder meer de Douane zal zij gerichter toezicht houden op bedrijven buiten de EU die risicoproducten importeren. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO