Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Wees alert op temperatuurstijging

februari 2020


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuidoost-Nederland.

“Voor het grootste deel is het momenteel overwegend rustig in de bewaarschuren. Slechts een enkele teler kampt nog met naweeën van nat ingeschuurde knollen. Daar zie je in de ventilatiekanalen toch weer lekvocht komen, soms best behoorlijk. Hier zit niets anders op dan zoveel mogelijk te blijven ventileren met drogende lucht. Lukt dat niet met buitenlucht, bijvoorbeeld door te hoge buitentemperatuur, dan is intern draaien nodig, desnoods met de kachel er weer bij. Veelal raden we aan om wanneer de problemen met rot nog aanzienlijk zijn met tussenpozen van 2 uur telkens een half uur lang intern te ventileren. Naarmate de droging zichtbaar toeneemt, verleng je het interval. Het is dit jaar overigens niet moeilijk om te zien waar de problemen in de cel optreden. Bij telers waarbij de oogst moeizaam verliep zie je verschillen van de oogstomstandigheden in de cel vaak terug aan het wisselend licht/donker gekleurde banenpatroon gemaakt door de hallenvuller.

Hou weerbericht in de gaten

De soms voor dit tijdstip relatief hoge buitentemperaturen vormden in de voorbije periode ook een probleem in bewaarschuren met goed product. Zelfs in gebouwen met mechanische koeling is temperatuurstijging in cellen en de aardappelen waargenomen. Wees hierop alert. Probeer dan zoveel mogelijk bij de laagste etmaaltemperaturen met buitenlucht te ventileren om het product terug te koelen en/of op temperatuur te houden. En hou daarvoor de weerberichten in de gaten, voor zover het computerprogramma dit zelf niet al doet. Stel eventueel handmatig de ventilatiemomenten op de meest gunstige tijdstippen wanneer het computerprogramma hier geen rekening mee houdt. We blijven herhalen, hou de aardappelen in de gaten. Ga minstens iedere week een keer de cel in. Blijf controleren op de mate van droging, eventueel optredend rot en uiteraard de kieming. Kiemremming is over het algemeen nog uitgevoerd bij inschuren met vloeibare CIPC. Sommige partijen, veelal afhankelijk van de oogstomstandigheden, het type bewaarschuur en het ras zijn extra kiemlustig. Sowieso zien we wat eerder dan normaal kiemen op de aardappelen ontstaan. Ook daarvoor geldt: kijk goed op de hopen.

Voorkom condens

Je hoeft niet direct te gaan gassen wanneer je de eerste witte puntjes op de aardappelen ziet. Het kan zijn dat de knollen boven op de hoop wat last hebben gehad van bijvoorbeeld condens en al zijn gaan kiemen, terwijl op dieper gelegen knollen nog geen kiemen zichtbaar zijn. En ook wanneer de aardappelen met MH behandeld zijn hoef je niet gelijk na het eerste witte puntje te gaan gassen met CIPC, nu het nog mag, of een van de nieuwe alternatieven. Mits uiteraard de MH goed opgenomen is in de knollen en dat is dit seizoen lang niet altijd het geval geweest. Het is overigens wel van groot belang om condensvorming in de cel te voorkomen, want dit levert dus veelal ellende op zoals de vervroegde kieming van de knollen en daarmee ook veroudering en uitdroging, oftewel: sneller kwaliteitsverlies. Condensventilatoren mogen dan ook eigenlijk niet ontbreken in een bewaarschuur en net zo belangrijk: zet ze op tijd aan. Heb je ze (nog) niet, dan kan warmte van een elektrisch (bouw)kacheltje en even ventileren ook een middel zijn om de cel en het product condensvrij te houden.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO