Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Grote verschillen in kiemrust, weinig rot

februari 2021


“Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze column delen vier deskun­dige bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips. Dit keer een bijdrage van Anton van der Velde, werkzaam in de regio West-Brabant.

“Minstens twee factoren zitten tot nu toe mee dit bewaarseizoen, het aantal partijen met (ingeschuurd) rot is beperkt en de buitentemperaturen zijn vooralsnog gunstig. Dat wil zeggen koud genoeg om te koelen en warm genoeg om grote problemen met condens te voorkomen. Wat helaas niet altijd en overal optimaal verloopt is de beheersing van de kiem(rem)­ming. Bekend en normaal is het verschil in kiemrust tussen de diverse aardappel­rassen. Het is een aan het ras gerelateerde eigenschap. Daarnaast constateren we dit seizoen echter ook flinke verschillen in kiemrustduur tussen bewaarpartijen van hetzelfde ras. Dit is eveneens toe te schrijven aan twee oorzaken. Beide hebben betrekking op het weer van afgelopen zomer. In partijen waarvan de knollen bij hoge temperaturen van soms meer dan 25 graden Celsius in de rug hebben gezeten, is de kiemrust overduidelijk sneller doorbroken dan wanneer deze niet zo erg zijn opgewarmd. En partijen die tijdens het groeiseizoen met de kiemregulator maleïne hydrazide (MH) zijn behandeld onder te warme, te droge en dus niet ideale groeiomstandigheden zijn eveneens veel kiemlustiger. Samen met het ras zorgen deze factoren ervoor dat begin februari kiemlustige partijen tot wel drie keer met een kiemremmer zijn behandeld en weinig kiemlustige nog geen enkele keer. Dat geeft te denken, zeker gelet op het kostenplaatje. Met de huidig beschikbare middelen, die overwegend veel duurder zijn dan Chloor-IPC, kan de kiemremming dan snel in de papieren lopen. Zeker wanneer daarbij de hoogste doseringen nodig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij partijen met (te) grote kiemen op de knollen. Voor telers van kiemlustige rassen rijst momenteel dan ook de vraag: zijn deze nog wel langer te telen als bewaaraardappel zolang daar geen meerprijs tegenover staat? De overweging voor volgend seizoen is dan wellicht de keuze voor een minder kiemlustig ras of tijdens de teelt meer aandacht besteden aan factoren die ervoor zorgen dat de knol zo lang mogelijk zijn kiemrust behoudt.

Scherm lege ruimtes af

Wat de tegenvallende werking van MH betreft is de indruk dat dit in veel gevallen niet nodig was geweest. We constateerden afgelopen zomer dat nogal wat telers het middel te laat hebben ingezet. Dat is veelal omdat ze nog te veel angst hebben kilo’s te moeten missen op het optimale spuitmoment en dat is als het gewas er nog frisgroen bij staat. Daarom nog maar eens de herhaling: het beste moment van toediening is na de bloei, met knollen in de rug die minimaal 35 millimeter groot zijn en met nog minstens drie tot vijf weken groei te gaan voor het moment van loofdoding. Juist bij toepassing van de nu beschikbare kiemrustverlenger en kiemremmers als respectievelijk 1,4SIGHT, Biox-M en Argos ervaren we in de praktijk het onmisbare belang van een geslaagde MH-bespuiting als basisbehandeling. En dus zeker om de kosten beheersbaar te houden. Een andere constatering is dat voor een goede werking van de genoemde middelen de bewaarschuren goed dicht en zoveel mogelijk gevuld moeten zijn. We wisten dit wel voor 1,4SIGHT, maar voor een kiemremmer als Argos blijkt het ook belangrijk te zijn om de open ruimte om de cel heen zo klein mogelijk te houden. Dus hang een zeil/landbouwplastic tussen de cel en een lege ruimte. Verder leert de eerste praktijkervaring dat het toedienen van een middel als Argos het beste in korte tijd kan gebeuren. Vanwege de relatief hoge dosering komt het daarom in de praktijk wel voor dat vernevel­apparaten met een lage capaciteit al gauw een halve dag of meer moeten draaien. We hebben de indruk dat dit de werking niet ten goede komt. Bovendien neemt de totale periode dat je geen buitenlucht mag gebruiken hierdoor ook weer toe, met als nadeel meer temperatuurstijging en een oplopend CO2-gehalte. Nog een laatste aandachtspunt is condens. Vocht­drup­pels en de nieuwe kiemremmers gaan niet samen. Tijdens de behandeling kunnen de druppels samen met het middel op de aardappelen vallen, waardoor irritatie aan de schil ontstaat die veelal eindigt in rot. Voorkom dus te allen tijde condensvorming in de bewaarschuur.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO