Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Rot ligt op de loer

februari 2023


Met de armen over elkaar zitten is dit seizoen niet aan de orde voor telers met aardappelen in bewaring. Rot ligt op de loer en sterke wisseling van buitentemperaturen, zoals de laatste weken het geval, maakt beheersing ervan erg lastig.

“Wat we momenteel over de hele linie waarnemen in de bewaarschuren is lekvocht van rotte knollen, meestal verspreid in de aardappel­hopen, maar her en der ook wel in grotere concentraties in de cellen waarneembaar. Wanneer juist vooraan in de cel duidelijk meer rot zit, dan kan het slim zijn om dat deel van de partij alvast af te leveren. Je hoeft op het overgebleven deel veel minder te ventileren. Dat scheelt uiteraard energie, kiemremmingsmiddel en verlaagt het percentage gewichtsverlies. Op tijd afleveren kan dus ook onderdeel van een goede bewaarstrategie vormen. In veel partijen, die er op zich wel droog bij liggen, zijn het overwegend de grotere rotte knollen die de boosdoener zijn van het lekvocht, omdat dit de knollen zijn die zich over een langere periode kunnen handhaven. Een goede partijcontrole en het afstemmen van het aantal uren interne ventilatie op de hoeveelheid lekvocht is hierbij het advies.

Pas computerinstelling aan

Deze winter kent tot nu toe sterke wisselingen van buitentemperaturen. Bij hogere temperaturen was nauwelijks koeling en droging mogelijk, bij de lage temperaturen lag al snel condensvorming op de loer. Die sterke wisseling van de buitentemperatuur en luchtvochtigheid vergt aanpassingen aan de bewaarcomputer. Gaat de buitentemperatuur van koud naar warmer, stel dan het temperatuurverschil tussen partij en buitenlucht wat kleiner om toch nog inkoelkansen te creëren. Andersom, dient zich na een warmere periode weer een moment van kou aan en heb je een partij die netjes droog tussen de planken ligt, stel dan het temperatuurverschil weer wat ruimer in om juist optimaal de kou voor even­tuele terugkoelacties te benutten. Met minder externe inkoeluren kun je zo bewaar-/gewichtsverliezen zoveel mogelijk beperken.

Kachels erbij

De hiervoor beschreven strategie heeft betrekking op aardappelen die nog maandenlang in bewaring blijven liggen, maar er zijn natuurlijk ook dagelijks partijen die vlak voor het moment van leveren staan. Zo’n partij kan dan wel redelijk droog zitten, echter wanneer daar her en der nog grote rotte knollen tussen liggen, kunnen deze bij afleveren toch versmering veroor­zaken. Wil je die nog op tijd weg kunnen draaien, dan is het raadzaam de kachels erbij aan te zetten, om in een kort tijdsbestek zo veel mogelijk drogende lucht door de partij te kunnen blazen. Je kunt dit soms combineren met het opwarmen van de partij. Ga in elk geval altijd in overleg met de afnemer bij de start van acties als deze, om discussies na afloop te voorkomen. Als bewaaradviseurs ervaren we de laatste jaren in toenemende mate dat afnemers het op prijs stellen wanneer telers hun partijen vrij van rot aanleveren. Dit vooral gelet op het voorkomen van die kans op versmering en de onaangename geur in het transport-, verpakkings- en/of verwerkingstraject die daarmee gepaard gaat. Dit geldt dan vooral voor het tafel- en exportsegment.

Blijf alert op condens

Nog even kort over condensvorming, we blijven iedereen dagelijks op het hart drukken, blijf heel alert hierop. De meeste bewaarschuren zijn inmiddels voorzien van anti-condensventilatoren, van belang daarbij is om ze ook op tijd aan te zetten. Daarnaast zien we bij oudere schuren met matige isolatie vaak alsnog condens ontstaan, onder meer bij kieren tussen de platen dakventilatie en/of onder spanten en gordingen met koudebruggen. Drupt het op de aardappelen, dek de knollen op dat plekje dan af met een houten plaatje of plank, want anders dringt dit gedruppel vaak diep in de hoop door met nog meer rot als gevolg. Ook hierbij geldt, een kacheltje erbij om wat meer drogende lucht te
creëren verricht vaak al wonderen. Zorg er dan wel voor dat deze altijd stand-by staat.”

In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Anton van der Velde, werkzaam in de regio West-Brabant.

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO