Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Bijzondere situaties als gevolg van de coronacrisis

april 2020


In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Reinier Stoutjesdijk, werkzaam in de regio Tholen/West-Brabant.

“Ook als het om bewaren gaat, is in deze periode sprake van een bijzondere situaties als gevolg van de coronacrisis. Door de deels stilgelegde/uitgestelde afzet in voornamelijk fritesaardappelen, liggen nu nog partijen in de schuur die eigenlijk al (lang) bij een afnemer zouden moeten zijn. De betreffende telers hadden daar niet op gerekend, ook niet met hun bewaarregime. Een gelukkige omstandigheid hierbij is dat de aardappelen over het algemeen gezond en droog achter de planken liggen en dat de weersomstandigheden gunstig zijn (geweest). De gunstige omstandigheden, dat zijn de weken in de overgang van maart naar april met lage nachttemperaturen. Die boden de mogelijkheid om terug te koelen, zowel de partijen die oorspronkelijk ingepland waren voor korte bewaring, als de partijen bestemd voor lange bewaring. Bij korte bewaring zal veelal sprake geweest zijn van een wat hogere bewaartemperatuur, voor frites- en chipsaardappelen 7 tot 8 graden Celsius.

Effectief koelen

Dankzij de koude nachten is/was het mogelijk om rustig terug te koelen. Aangezien de aardappelen en de buitenlucht droog zijn/waren is het advies om het temperatuurverschil in het computerprogramma tussen die van het product en die van de buitenlucht zo ruim mogelijk in te stellen. Veelal ergens tussen 3 en 3,5 graden Celsius. Doel hiervan is om deze actie zo effectief mogelijk, dus zo kort als het maar kan, uit te voeren. Dit om (verdere) indroging van de knollen te beperken. Wanneer de nachttemperaturen gaan oplopen, ventileer dan alleen op momenten waarop de temperatuur het laagst is. Dat zal veelal ’s morgens vroeg tussen 5 en 7 uur zijn. Rassen als Markies en Fontane liggen nu vrijwel overal op 6 tot 7 graden. Innovator ligt over het algemeen met een graadje hoger in de schuren. Bij dit ras zien we nogal wat partijen snel in bakkleur achteruit gaan en deze vormen nu de grootste zorg, zeker wanneer ze op de nominatie stonden voor vroege aflevering. Belangrijk hierbij is om de kiemremming niet te vergeten en hier goed bovenop te zitten. Was je aan het gassen met Chloor-IPC of 1,4SIGHT, zorg dan dat je niet uit het intervalschema loopt.

Versnelde aflevering

In de bewaring van tafelaardappelen speelt momenteel een heel andere problematiek onder invloed van de coronacrisis. Daarin loopt de afzet namelijk wel goed door en is zelfs sprake van extra vraag en daardoor juist vervroegde leveringen. Dat levert her en der problemen met kiemremming op. Veelal liggen de partijen er goed droog en koel bij en is het een kwestie van langzaam op laten warmen als het aflevermoment in aantocht is. Moet dat echter versneld, dan speelt mee dat niet alle partijen direct af te leveren zijn vanwege de veiligheidstermijn van het gebruikte kiemremmingsmiddel. Telers die 1,4SIGHT of Biox-M hebben gebruikt, kunnen dan niet altijd direct leveren, omdat hiervoor een veiligheidstermijn geldt tussen laatste behandeling en aflevermoment. Bij 1,4SIGHT is dat 28 dagen en bij Biox-M is de termijn twaalf dagen.

Aparte categorie

Dan is er wat je zou kunnen omschrijven als een aparte categorie, en dat zijn de onder zeer natte omstandigheden als laatst gerooide aardappelen. Zo rond half maart zijn de meeste wel onder controle, daarmee bedoelen we dat alle rotte knollen opgedroogd zijn en voor zover zichtbaar hierin geen nieuw rot ontwikkelt. Eindelijk kunnen deze partijen, veelal rassen als Agria en ook wel enkele gevoelige chipsrassen, naar een normaal ventilatieregime. Tot half maart was meestal de regel, iedere drie tot vier uur intern ventileren met een duur afhankelijk van de partijconditie. Hiermee gaan we nu stapsgewijs naar dat normale ventilatieregime van een keer in de twaalf uur. Binnen een week of drie zijn we daar dan.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO