Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Wees alert op (uit)droging

juni 2023


Opvallend dit seizoen zijn de overwegend hoge gewichtsverliezen in enkel met buitenlucht geventileerde en gekoelde schuren. Dat is te voorkomen door alert te zijn op (uit)droging, vooral helemaal aan het begin en eind van de bewaarperiode.

“Laten we dit keer maar eens beginnen met de link tussen bemesten en bewaren. Veel poters zijn dit teeltseizoen laat de grond in gegaan. Het aantal groeidagen van de aardappelen is daarmee korter dan normaal. Strooi dan ook niet teveel stikstof op het gewas. Vooral niet bij rassen die laat afrijpen. Dat vergroot alleen maar de kans op oogstproblemen en als gevolg daarvan narigheid in de bewaring. Tot zover de bewaartip voor het volgende bewaarseizoen. Nu naar de situatie van het restant Oogst 2022. Metingen in tot voor kort afgeleverde partijen wijzen uit dat de gewichtsverliezen deze bewaarperiode behoorlijk hoger uitpakken dan het meest recente meerjarige gemiddelde. Dat is dan voornamelijk het geval in schuren zonder mechanische koeling.

Ventileer zo kort mogelijk

Hier zijn twee hoofdoorzaken voor aan te wijzen. Veel partijen moesten telers vanwege rotte knollen in het begin flink drogen. Het gunstigste is om dit in korte tijd te doen. Een hoge ventilatiecapaciteit en zo nodig inzet van kachels geven een korte droogtijd. Bij sommige andere partijen is echter veel langer extern gedraaid om dezelfde vochtafvoer te realiseren. Behalve het hoge gewichtsverlies zie je in deze partijen al snel drukplekken ontstaan, wat nog eens een extra percentage tarra met zich meebrengt. Tweede oorzaak van het hoge gewichtsverlies is de beheersing van de knoltemperatuur in de bewaarperiode na de maand april. Afkoelende momenten voor de knollen waren dit voorjaar lange tijd voldoende aanwezig, maar de relatieve luchtvochtigheid (RV) van de dan beschikbare ventilatielucht was dikwijls behoorlijk laag, waardoor extra uitdroging plaatsvond. Je moest soms buitenlucht met een dauwpunt van 5 graden Celsius gebruiken om een partij die op 10 graden zat terug te koelen. Wat je in zo’n periode kunt doen om uitdroging te beperken is vooral zo kort mogelijk ventileren. Let goed op de verwachte nachttemperaturen. Pas het minimale temperatuurverschil tussen buiten en product aan op deze verwachting. Koel daarom zo kort mogelijk met de koudste uren van een etmaal. Wie die van de voorbije weken er nog eens bij pakt zal zien dat deze overwegend tussen 4 en 6 uur in de ochtend liggen.

Hou kieming onder controle

Een andere factor die extra gewichtsverlies veroorzaakt is de kieming. Die hadden de meeste aardappelbewaarders dit seizoen redelijk onder controle. Inmiddels krijgt een groot deel van de aardappelen dat vanaf dit tijdstip nog binnen ligt ondersteuning van mechanische koeling. Hiermee kun je en is het ook van belang de komende perio­de de knoltemperatuur constant houden. Door handhaving van die constante bewaartemperatuur zie je dat in cellen met mechanische koeling duidelijk een lagere inzet aan kiemremmingsmiddelen nodig is om partijen tot juni/juli kiemvrij te houden. Zeker bij bewaren na april is het in bewaarschuren met alleen buitenluchtventilatie cruciaal dat de kieming volledig onder controle is. Bezuinig dan niet op interval en dosering. Bij knoltemperaturen van 12 tot 15 graden Celsius in juni/juli moet in schuren met enkel buitenluchtventilatie de kiemremming goed in orde zijn. Wanneer je dit jaar je partij ook nog eens met veel kieming gaat afleveren dan gaan de verliespercentages te extreme vormen aan­nemen.” ●

In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Anton van der Velde, werkzaam in de regio West-Brabant.


Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO