Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Lessen trekken

juli 2023


Best een groot compliment waard wanneer je nu nog mooi product in de schuur hebt liggen. Bewaren ging dit seizoen namelijk niet voor iedereen vanzelf. Problemen zijn onder meer toe te schrijven aan verkeerde (be)handelingen tijdens de teelt en rondom de oogst, zo bleek ook weer in het bijna voorbije bewaarseizoen. Daaruit zijn lessen te trekken.

Vrijwel alle van de weinige aardappelpartijen die nog over zijn liggen rond dit moment in de mechanische koeling, los gestort of in kisten. Deze restanten verkeren over het algemeen nog in aardig goede conditie. Vanaf mei is de bewaartemperatuur telkens wat verhoogd. Dit veelal in stapjes van ongeveer een halve graad Celsius per week. Gekomen van 6 tot 7 graden in de winterperiode hebben ze dan dus halverwege juli een knoltemperatuur ergens tussen 9 en 10 graden Celsius bereikt. Hoofddoel is om ze niet meer op te hoeven warmen richting de afleverdatum, die niet voor elke partij meer precies vaststaat. Bijkomende reden voor deze handeling is dat de temperatuurconstante beter beheersbaar is. Bij toenemende buitentemperaturen die, afhankelijk van de isolatie en open-/sluitmomenten van de schuur op kunnen lopen, is het beter te voorkomen dat de knoltemperatuur gaat schommelen. Door met intervallen van bijvoorbeeld een week in kleine sprongetjes te verhogen en de temperatuur daarbinnen constant te houden, voorkom je dat. Daarmee beperk je eveneens de ademhaling en als gevolg daarvan gewichtsverlies en extra kiemgroei. Veelal heeft nu het gros van de partijen in deze periode de laatste kiemrembehandeling wel al achter de rug. De snelheid en mate van kieming bepaalt nu in de meeste gevallen het uiteindelijke aflevertijdstip.

Groen loof funest

Wanneer je het dit seizoen zover gebracht hebt aardappelen zonder al te veel gewichtsverlies en kieming tot en met half juli te bewaren, dan is dat een mooie prestatie. Zeker voor telers die afgelopen najaar onder natte omstandigheden hun product hebben binnengereden. Hoe dat soms is verlopen, daar vallen voor komende oogsten nog wel lessen uit te trekken. Zo is her en der tijdens die vochtige oogstsituatie onvoldoende rijp gewas binnengereden gecombineerd met nogal wat groen loof. Dat laatste is funest voor een gewenste snelle droging van het product na inschuren. Zorg daarom voor een tijdige loofdoding, chemisch of mechanisch. Dat verlaagt de kans om (te) laat en onder natte weersomstandigheden te moeten oogsten. Misschien een open deur, maar beter wat minder kilo’s dan hoge bewaarkosten en kwaliteitsverlies.

MH is nu de standaard

Nog zo’n situatie waarvan we hebben kunnen leren zijn de droge omstandigheden rondom het toedieningsmoment van de kiemregulator maleïne hydrazide (MH). In de meeste percelen is de voorwaarde ‘spuiten bij een nog vitaal groen gewas’ niet gehaald. Toch was de kiemremming van de partijen die desondanks wel met MH behandeld zijn beter beheersbaar dan die van onbehandelde partijen. Ook al is de middelopname een stuk geringer, het geeft in combinatie met de nu beschikbare kiemremmers toch net die extra rem op de kieming die het proces beter beheersbaar houdt. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb in het verleden ook wel eens anders geoordeeld, en geadviseerd niet te behandelen. Dit seizoen heeft duidelijk gemaakt dat een veldtoepassing met MH, ook al zijn de omstandigheden voor opname niet altijd even gunstig, toch onontbeerlijk is voor lange bewaring. ●

Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuidoost-Nederland.


Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO