Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Nieuw bestuur Belgapom herstart zoektocht naar opvolger voor CEO Romain Cools

november 2020


Terwijl tijdens de algemene vergadering van de Belgische aardappelhandelsorganisatie Belgapom het mandaat van Marc Van Herreweghe als voorzitter werd verlengd en een nieuw bestuur werd verkozen, werd ook uittredend secretaris Romain Cools als waarnemend CEO aangesteld. Dit omdat voormalig Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere, die in juli nog werd aangekondigd als nieuwe Belgapom-CEO, heeft laten weten dat hij ontslag neemt in zijn functie, die zou starten op 1 januari 2021.

Nu Vandenkendelaere het mandaat als CEO van de beroepsvereniging van de Belgische aardappelhandel en -verwerking niet zal opnemen omdat hij opnieuw het Europese Parlement ingaat, moet Belgapom nogmaals op zoek naar een opvolger voor Cools, die na drie decennia dienst als secretaris in 2021 met pensioen gaat. De organisatie hoopt zo snel mogelijk de nieuwe CEO van Belgapom te kunnen voorstellen.

Moeilijke keuze

“Ik was heel graag CEO van Belgapom geworden, maar ik word geroepen om een andere, eveneens belangrijke opdracht opnieuw op te pakken. Als Kris Peeters vicevoorzitter wordt van de Europese Investeringsbank, zoals hij heeft aangekondigd, ben ik van plan om de vrijgekomen zetel in het Europees Parlement opnieuw op te nemen. Dit mandaat is onverenigbaar met mijn rol bij Belgapom”, aldus Vandenken­de­laere. Hij geeft aan dat het een moeilijke keuze was, die hij naar eer en geweten heeft gemaakt: “In het Europees Parlement kan ik beter dan waar ook de bezorgdheden van de Belgische aardappelsector opnemen. Landbouw is de belangrijkste bevoegdheid van de Europese Unie en wordt straks opnieuw één van mijn speerpunten. Ik begrijp dat het even schrikken is voor de leden van Belgapom, Vegebe en Fresh Trade Belgium. Met dossiers als de brexit, vrijhandelsakkoorden die onder druk komen te staan en de Green Deal, zal echter snel duidelijk worden hoe belangrijk het is om op Europees niveau gehoord en vertegenwoordigd te worden. De sector kan alvast op mij rekenen”, belooft Vandenkendelaere. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO