Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Hou vast aan standaard bewaarstrategie

november 2021


Het bewaren van aardappelen is een vak apart en vereist veel kennis en ervaring. In deze Bewaarcolumn delen vier ervaren bedrijfsadviseurs van Delphy bij toerbeurt actuele bewaartips met lezers van Aardappelwereld magazine. Dit keer een bijdrage van Renould Schiffelers, werkzaam in de regio Zuidoost-Nederland.

“De vele neerslag in de overgang van het voorjaar naar de zomer heeft zowel een flinke impact op de knol als op de bodem teweeggebracht. We zien de afgelopen weken op de rooier en transportbanden van de inschuurlijnen uiteenlopende knol­vormen en afwijkend uiterlijk aan het oog voorbij schieten. Knollen met groeischeuren, vreterij, opvallend veel groenverkleuring, pok en wat allemaal nog meer mogelijk is. En het is niet alleen het uiterlijk dat soms anders oogt. Bij het doorsnijden van de knollen slaat de schrik soms letterlijk om het hart, wanneer het binnenste van de aardappel slechts een holle ruimte blijkt. Het aandeel rot valt tot nu toe nog reuze mee, het pleksgewijs ontstane natrot van de natte voor­zomer is geheel verdwenen. Ook is het raadzaam te letten op aantastingen knolphytophthora, welke in sommige regio’s in geoogst product opduikt. Ook de grond heeft een behoorlijke negatieve invloed van de weersomstandigheden uit het voorbije seizoen ondervonden. Veel neerslag in de aanloop naar augustus, gevolgd door een overwegend droge september­maand en daarna de nodige neerslag bij de start van de herfst, heeft löss- en kleigronden op veel plekken zeer taai gemaakt. Tijdens het rooien komen af en toe grote brokken mee de graafmat op, wat lastig zeeft.

Voorkom condensvorming

Hoe ga je vervolgens met die beschreven bonte verzameling aan knollen om, als je die hebt, wanneer ze eenmaal in de schuur liggen? Eigenlijk niet meer of minder dan normaal, en dat is simpelweg de standaard bewaarstrategie volgen. Duurt het meerdere dagen voordat een cel vol komt, zet dan ’s avonds na de werkzaamheden de ventila­toren aan om intern te ventileren. Dat heeft tot doel de knoltemperatuur in de hele hoop gelijk te maken om condens­vorming te voorkomen. Hou overdag luiken en deuren open voor een gewenste natuurlijke venti­latie. Zodra alle aardappelen in de bewaarruimte achter de planken liggen, is het zaak om direct met drogen te starten. Droog door koude buiten­lucht door de partij te blazen. Warm je de buitenlucht niet op, dan daalt de temperatuur in de partij, waardoor deze steeds minder snel droogt. Door de buitenlucht op te warmen blijft de partij op temperatuur, waardoor kunt je blijven drogen. Zet een kachel dus niet in om drogende omstandigheden te creëren, maar juist om deze te behouden. Gebruik bij lagere knoltemperaturen, minder dan 10 graden Celsius, kachels om de producttemperatuur op peil te krijgen en te houden. Streef daarbij naar een inblaastemperatuur die maximaal 2 graden boven de gemiddelde producttemperatuur uitkomt.

Droog zo snel mogelijk

Voor een adequate werking van de beschikbare kiemremmers is het van belang dat het product zo snel mogelijk droog is, het liefst binnen vier weken na inschuren. Geef in die periode prioriteit aan een goede wondheling van het product. Zeker de vroegst gerooide aardappelen van de hoofdoogst hebben her en der wat schade door harde kluiten opgelopen. Open wonden zijn invalspoorten voor schimmels en bacteriën en die open deuren moeten dus zo snel mogelijk dicht. Dat proces verloopt het snelst en meest optimaal wanneer de knoltemperatuur tussen 14 en 15 graden Celsius ligt. Bij bacterie­gevoelige rassen als Agria en Fontane mag dat wat lager zijn wanneer een partij erg vochtig en met rotte knollen of aantastingen van Phytophthora ingeschuurd is. Bij een iets lagere knoltemperatuur grijpen bacteriën die natrot veroorzaken namelijk iets minder snel om zich heen. Dan nog even naar aardappelen met holle harten. Wanneer het goed is, heb je als teler voor of tijdens het inschuren al een beeld gekregen van de mate van holheid. Het is dan vervolgens van belang de partij goed te blijven volgen. Snij met regelmaat, een keer per week, knollen door en hou de ontwik­keling in die knollen scherp in de gaten. Het is namelijk niet te voorspellen of en hoe snel zich hierin eventueel rot kan ontwik­kelen. Bagatelliseer het
probleem in elk geval niet. Knollen met (droge) holle harten zijn nog best (tot
frites) te verwerken, maar met rot erin zal de partij niet bewaarbaar zijn.” ●

Lees hier ons volledige bewaardossier!

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO