Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Aviko verhoogt fritesaardappel contractprijs

9 december 2021

Recentelijk maakte Aviko bekend de fritesaardappel contractprijs te verhogen met 2,50 euro per 100 kilogram aardappelen.

Het gaat om een verhoging van de contractprijs (vaste prijs contract) voor de levering van fritesaardappelen oogst 2022.

Sterk stijgende teeltkosten

In het novemberinterview van Aardappelwereld magazine kondigde de Chief Agro & Supply Chain Officer van Aviko Group, Dick Zelhorst, het al aan: “Door de snel groeiende afzetmarkt hebben we meer aardappelen nodig. Om de sterk stijgende teeltkosten bij onze telers te compenseren en de aardappelteelt rendabel te houden, moeten we de contractprijzen substantieel verhogen voor volgend oogstjaar, en dat gaan we ook doen.”

Aardappeltelers perspectief bieden

In de afgelopen maanden heeft Aviko daarom intensief overleg gevoerd met de Aardappel Telers Commissie (ATC), en er is besloten de contracten voor oogstjaar 2022 te verhogen. Hiermee wordt telers perspectief geboden voor de teelt van aardappelen. Voor de vaste-prijscontracten geldt over de volle breedte een verhoging van 25 euro per ton aardappelen. Telers die tijdens het dieptepunt van de markt vanwege Corona vorig jaar een tweejarig contract hebben afgesloten, worden grotendeels gecompenseerd op het moment dat het contract met een jaar verlengd wordt. Verder is de mogelijkheid voor het vastleggen van de netto volumes op vaste prijs verhoogd naar 40 en 45 ton aardappelen per hectare, geeft het bedrijf aan. Telers die de volledige hectare-opbrengst op een vaste-prijs-contract leveren, ontvangen een extra toeslag van 5 euro per ton.

Kosten Index Contract

Daarnaast heeft de verwerker uit Steenderen het Kosten Index Contract in het leven geroepen. Deelname hieraan garandeert telers automatische prijsindexering bij toekomstige verhogingen van teeltkosten. “Ons kostenindexcontract is ook naar voren gekomen uit discussies met ATC. Het is wel erg belangrijk dat we die informatie vanuit de sector krijgen”, zei Zelhorst daar eerder over in het exclusieve interview met Aardappelwereld magazine. “We hebben die contracten nu een aantal jaar in pilot bij een aantal telers, en we hebben die index een aantal keer verhoogd. De ATC heeft dit systeem getest en als heel positief ervaren”, voegde hij daaraan toe.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO