Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Breeders Trust benoemt Corné Beers als nieuwe directeur

27 december 2023

Per 1 januari 2024 wordt Corné van Beers (53) benoemd tot algemeen directeur van Breeders Trust NV in Brussel. Van Beers volgt Geert Staring op die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Corné van Beers is al vanaf 1 januari 2012 werkzaam voor Breeders Trust als projectmanager en was in die rol verantwoordelijk voor de belangen van de aangesloten graszaad kweekbedrijven. Verschil tussen de aardappelen en grassen is dat bij de grassen voornamelijk strijd wordt geleverd tegen illegale praktijken. Minder grasrassen zijn kwekers rechterlijk beschermd dan in de aardappelsector het geval is. Van Beers begon zijn carrière als inspecteur bij de Plantenziektekundige Dienst en vervolgde die als buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Algemene Inspectiedienst/N.V.W.A.

Breeders Trust ondersteunt

Breeders Trust is in 2008 opgericht en bestaat momenteel uit 12 toonaangevende Europese pootaardappel kweekbedrijven. Dit zijn Agrico, Cygnet, Danespo, Europlant, Germicopa, HZPC, Interseed, Meijer Potato, Norika, Schaap Holland, Solana en STET. Sinds 2011 zijn ook 10 graszaad kweekbedrijven lid van Breeders Trust geworden. Het opsporen van onrechtmatig kopiëren van kwekersrechtelijk beschermde rassen, illegale teelt en handel is van het grootste belang voor een gezonde sector. Breeders Trust ondersteunt de deelnemende bedrijven waar het gaat om de opvolging en handhaving van het kwekersrecht. De rassen waakhond draagt er daarbij zorg voor dat ongeoorloofde teelt en handel in beschermde rassen wordt aangepakt, kwekersrechten worden gerespecteerd en dat er aandacht blijft voor de strijd tegen illegale praktijen met pootgoed en zaaizaad. De organisatie ziet er verder op toe dat licentiegelden tijdig betaald worden voor de vermeerdering van rassen en dat teelt en handel binnen de geldende regelgeving plaatsvindt. Hiermee draagt Breeders Trust naar eigen zeggen bij aan de continuïteit in de ontwikkeling van nieuwe rassen en een eerlijke productie en handel.

Afscheid Geert Staring van Breeders Trust

“Regels maken zonder handhaving heeft geen zin”, voegt Geert Staring bij zijn afscheid van Breeders Trust toe.

“Regels maken zonder handhaving heeft geen zin”, voegt Geert Staring bij zijn afscheid toe. “Vanuit die achtergrond is Breeders Trust in 2008 opgericht en het blijkt in de praktijk te werken. De internationale aardappelsector heeft aangetoond dat zij in staat is zelfreinigend op te treden en hard in te grijpen als sprake is van notoire overtreders en zelfverrijkers. Dit lijkt voor de hand liggend maar met die opstelling lopen internationaal de aardappelkwekers, welke uiteindelijk toch ook elkaars concurrenten zijn, voorop. Ik heb met veel plezier de afgelopen 13 jaar daar een bijdrage aan geleverd. Mij waren daarbij de Duitse, Franse, Deense en Nederlandse aardappelkwekers even lief af. Het onderscheid dat Breeders Trust slechts maakt is ‘fair play en level playing field’. Met die insteek maak je niet overal vrienden maar iedereen in de aardappelketen die op een eerlijke manier zijn/haar brood wil verdienen was het altijd met die insteek eens. Ik dank het Bestuur voor het vertrouwen en de vrijheid die ze me al die jaren hebben gegeven. In het bijzonder de voorzitter van Breeders Trust,  Gerard Backx én wens mijn opvolger Corné van Beers alle succes toe”, besluit Staring.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO