Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Pootgoedkwaliteit is keten verantwoordelijkheid

27 februari 2024

De oorzaak van een slechte opkomst van consumptieaardappelen wordt vaak gezocht bij de kwaliteit van het geleverde pootgoed. Maar minstens zo vaak ligt de oorzaak verderop in de keten. Meerjarig onderzoek door de NAK, in opdracht van VAVI, NAO en BO Akkerbouw, heeft aangetoond dat de kwaliteitsbewaking van pootgoed in de gehele keten aandacht vraagt.

Zowel de pootgoedteler, de transporteur als de consumptieteler hebben grote invloed op de kwaliteit en vitaliteit van pootaardappelen. Vanuit het ‘Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit’ is het initiatief ontstaan om het belang van pootgoedkwaliteit én de verantwoordelijkheid van pootgoedtelers, transporteurs én consumptietelers onder de aandacht van de ketenpartijen te brengen.

Website met praktische tips

Telers denken vaak dat de manier waarop ze met pootaardappelen omgaan, goed is. Toch zijn er veel verbeterpunten door te voeren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het aardappelbedrijfsleven om hun telers te wijzen op de kwetsbaarheid van pootaardappelen. Om dit inzichtelijk te maken hebben de partners van het ketenproject op website www.zuinigoppootgoed.nl al ins en outs beschreven. Hier wordt praktische informatie gegeven over hoe alle ketenpartijen maatregelen kunnen nemen die de kwaliteit van pootaardappelen ten goede komen. Op deze website staat ook een checklist met handige praktische tips die de telers kunnen downloaden.

Informatief en inspirerend webinar

Op 5 maart 2024 van 20.00-21.00 uur organiseert het ketenproject een webinar waar telers en transporteurs kunnen deelnemen om meer te weten te komen over het behouden van de pootgoedkwaliteit. Tijdens het webinar zal Frank van der Werff van HZPC als vertegenwoordiger uit de pootgoedsector en Marc Verhooren van aardappelverwerker Lamb Weston hun kennis en ervaring delen én bespreken ze maatregelen die eenvoudig zijn door te voeren, maar grote positieve impact hebben op een partij pootgoed. Daarnaast vertelt een pootgoedteler Peter Berghuis over zijn inspanningen om de kwaliteit van pootgoed positief te beïnvloeden met gerichte acties. Aanmelden voor het webinar kan via de website of direct via deze link.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO