Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Biostimulant weert luis en verlaagt mogelijk virusdruk

26 maart 2024

Volgens PlantoSys, ontwikkelaar van biostimulanten en meststoffen uit Lochem, is het product SilicaPower na verdere bestudering ook geschikt gebleken om luisaantastingen in aardappelplanten te weren. “Het product maakt het loof letterlijk harder”, benadrukt de fabrikant. Uit onderzoeksresultaten van Wageningen Universiteit & Research blijkt dat de biostimulant de weerbaarheid van de plant versterkt tegen abiotische en andere factoren en daarmee mogelijk de virusdruk kan verlagen.

Als biostimulant kent SilicaPower al langer een toepassing in de pootgoedteelt, maar dan als verhoger van de hectareopbrengst. Dankzij recent onderzoek door Wageningen University & Research (WUR) is gebleken dat het product ook een positief effect heeft op de gewasweerbaarheid. Volgens de fabrikant maakt het silicium dat in de biostimulant zit de celwanden harder. Daardoor hebben luizen meer moeite om bij het aanprikken hier doorheen te boren. Onderzoek door WUR in het kader van de PPS ‘Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen’ laat volgens PlantoSys zien dat zowel bij een rijenbehandeling tijdens poten als bij loofbehandeling de dichtheid aan ongevleugelde bladluizen op aardappelplanten significant lager is na toepassing van de biostimulant. Ook zijn minder gevleugelde bladluizen waargenomen. De resultaten geven van het onderzoek geven aan dat silicium een belangrijke rol kan spelen in de IPM-strategie tegen bladluizen. Daarmee verlaagt het mogelijk eveneens de PVY-druk, concludeert WUR.

Rijenbehandeling tijdens het poten verlaagt virusdruk

Onderzoek en praktijkervaring tot nu toe wijzen volgens PlantoSys uit dat een rijenbehandeling tijdens het poten het meeste effect sorteert op het aantal knollen en de maatsortering. Het effect van harder loof op aanwezige luizen is bij de rijenbehandeling en loofbehandeling vergelijkbaar. De adviesdosering voor de rijenbehandeling is 3 liter per hectare, éénmalig toegediend tijdens het poten in de voor. Wanneer een pootcombinatie niet met de geschikte spuitapparatuur is uitgerust, dan is 8 keer een volveldstoepassing met 0,4 liter per hectare een goed alternatief, aldus de fabrikant. De biostimulant is in dit geval mee te spuiten met een Phytophthora- of virusbespuiting met Olie H. Het product is zowel toegelaten in de gangbare als in de biologische aardappelteelt.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO