Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Rabobank en Agrofoodcluster intensiveren samenwerking

12 april 2024

Rabobank en de netwerkorganisatie Agrofoodcluster in Flevoland, Friesland en Groningen intensiveren de samenwerking. Samen gaan de organisaties na deze zomer een nieuwe pootgoedvisie uitbrengen. Daarnaast verlengt Rabobank het partnerschap met het Emmeloordse cluster.

Agrofoodcluster is van oorsprong een samenwerkingsverband van Flevolandse bedrijven en organisaties die actief zijn in de open teelten. Afgelopen voorjaar bundelde Agrofoodcluster de krachten met Potato Valley, een vergelijkbaar initiatief in de provincies Friesland en Groningen met een specifieke focus op de pootgoedsector. Voor beide organisaties waren kennisontwikkeling, innovatie, onderwijs en het genereren van business al gemeenschappelijke aandachtspunten. Met de fusie is ook onderzoek toegevoegd aan het takenpakket van Agrofoodcluster, dat 85  procent van het Nederlandse pootgoedareaal herbergt in z’n werkgebied. Agrofoodcluster telt meer dan 50 deelnemende bedrijven en organisaties.

Indrukwekkend kennisnetwerk

Rabobank was al partner in Agrofoodcluster en Potato Valley en heeft nu de samenwerking met Agrofoodcluster verlengd en geïntensiveerd. “Door de fusie is binnen Agrofoodcluster een indrukwekkend kennisnetwerk voor de pootgoedteelt ontstaan”, stelt Gea Bakker, sectormanager Akkerbouw bij Rabobank. “Daar kunnen wij als Rabobank ons voordeel mee doen, bijvoorbeeld via verdieping van onze praktische kennis en intensievere contacten met stakeholders. Het is voor Rabobank van belang dat wij op beide borden (praktijk en beleid) kunnen schaken.” Omgekeerd profiteert Agrofoodcluster van de wereldwijde kennis en netwerk van de Rabobank. “In ons vernieuwde samenwerkingscontract zijn afspraken gemaakt over de inbreng van de landelijke experts van de Rabobank. Daar hadden we in de oude situatie geen toegang toe. Een bank heeft toch een eigen blik op een sector. Ze hebben van nature meer oog voor factoren als klimaat, overheidsbeleid en de wereldwijde voedselstrategie”, benadrukt Cor van Veldhuijsen, directeur van Agrofoodcluster.

Pootgoed op de kaart zetten

Het opstellen van een pootgoedvisie is volgens beide partijen van groot belang voor de toekomst van de sector. “De overheid werkt aan de ’Nota Ruimte’ waarin de Nederlandse landkaart voor de toekomst wordt ingetekend. Iedereen weet dat ruimte schaars is in ons land. Stedenbouw, natuurontwikkeling, landbouw en industrie concurreren allemaal om dezelfde hectares. Via ons partnerschap hebben we alle kennis in huis om de pootgoedsector met voldoende gewicht op de kaart te zetten”, deelt Bakker De nieuwe pootgoedvisie wordt naar verwachting opgeleverd na de zomer van 2024.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO