Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Bewaarschuur van de toekomst volledig gericht op duurzame aardappelopslag

juni 2023


Begin mei vond in Oude-Tonge de officiële opening plaats van een hypermoderne aardappelloods die tot ‘bewaarschuur van de toekomst’ is gedoopt. Het betreft het resultaat van een miljoeneninvestering waarin de allernieuwste inzichten en technieken voor een duurzame productopslag zijn verwerkt, omschrijft de trotse eigenaar Tonnie van Peperstraten.

Als de doop van een schip bij het verlaten van de scheepswerf, zo liet opdrachtgever Van Peperstraten’s zoon Thomas de champagnefles uiteenspatten tegen de bunkerdikke muur van de ‘Schuur van de toekomst’. Met een beetje fantasie erbij is hier ook enigszins sprake van een te water­lating, wanneer je de enorme onderkeldering van de aardappelschuur in ogenschouw neemt. Onder de vloer van de ruim bemeten laadloshal, waarvoor de openingshappening plaatsvind, ligt namelijk een waterberging voor opvang van maar liefst 5000 kuub regenwater. Dat komt grotendeels van de daken en het erf en voor een klein deel uit een hypermodern condensdroog­systeem. Normaal liggen in de drukkamer betonplaten met enkel ronde gaten erin voor bevestiging van de ventilatoren. In deze schuur is op die plek echter een rechthoekige sparing gegoten, waarin het heaterblok van het condensdroogsysteem past. Daarboven ligt het looprooster en daar­onder een verdiepte stalen bak met ronde gaten voor montage van de ventilatoren. Met maatregelen als het constant houden van de temperatuur door optimale isolatie, mechanische koeling, de condensdroger en een mogelijkheid van lucht­bevochtiging hoeft Van Peperstraten 30 procent minder uren in zijn aardappelen te ventileren dan in een gangbare schuur, beschrijft hij.

Meer flexibiliteit

Begin mei vond in Oude-Tonge de officiële opening plaats van een hypermoderne aardappelloods die tot ‘bewaarschuur van de toekomst’ is gedoopt.

“Het opgevangen water kunnen we voor drie doeleinden gebruiken: als drinkwater, gedemineraliseerd water en als spoelwater”, vertelt de ondernemer verder. In een aparte loods zijn in drie aparte ruimten de reinigingsinstallaties voor de diverse soorten water ondergebracht. Deze zijn in dezelfde ruimte ingebouwd als waarin ook een ruime binnen-vul- en spoelplaats voor de veldspuit is aangelegd. Direct daarnaast zijn drie aparte bewaarcellen voor 1500 ton los gestort product gebouwd. “De twee buitenste cellen zijn voorzien van roostervloeren met dwarsventilatie en in de middelste cel liggen de kanalen in de lengterichting. Ze grenzen aan de al genoemde overdekte binnenplaats met kantoorruimte. Aan de andere zijde hiervan zijn vijf kleinere bewaarcellen voor elk 750 ton los gestort product ingericht. “Deze geven ons wat meer flexibiliteit, door hierin bijvoorbeeld voorgesorteerde aardappelen apart op te slaan”, licht Van Peperstraten toe. Naast de vijfde ‘kleine’ cel is nog een flexibel inzetbare ruimte aanwezig. Die vormt tevens de doorgang naar een aparte afdeling met drie aparte cellen voor kistenbewaring. Die hebben elk een opslagcapaciteit van 360 ton aardappelen.

Dubbel dak en wanden

De bewaarschuur van de toekomst betreft het resultaat van een miljoeneninvestering waarin de allernieuwste inzichten en technieken voor een duurzame productopslag zijn verwerkt.

“Rondom de schuur is overal sprake van een dubbele wand. De buitenwand bestaat uit 10 centimeter dikke betonplaat met aan de buitenzijde een ruwe zwartkleurige structuur van uitgewassen kiezel. Het bovendeel is nog deels voorzien van zwart damwandprofiel. Daarachter zit een 40 tot 60 centimeter brede spouwruimte met daarin opgesloten de staalconstructie. Tegen de binnenkant zijn nog eens dikke drukvaste geïsoleerde betonnen wand­elementen gemonteerd. Die zitten ook in de wanden tussen de afzonderlijke cellen. Alle overheaddeuren van de bewaarruimtes zijn binnen geplaatst en hebben dus geen contact met de buitenlucht. Ze ondervinden dus geen van alle directe invloed van het weer, opwarming door de zon, wind of kou. Verder is de schuur voorzien van een dubbeldakconstructie. “De bovenste bestaat uit sandwich dakp­anelen met isolatie. Daaronder is een spouwruimte voor natuurlijke trek aanwezig en hieronder nog een dikke laag met isolatieplaten.” ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO