Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Eigenheimers gezocht

juli 2023


Ik denk dat iedereen zich weleens afvraagt – in de tijd waarin wij nu leven – of niet alles al uitgevonden is. Wat kan er nog meer aan grote dingen bedacht worden? Mijn oog viel recent op een krantenartikel over innovatie waar die vraag als kop boven stond.

Het betrof een studie van een Amerikaanse universiteit waarin drie wetenschappers vijfenveertig miljoen wetenschappelijke artikelen en bijna vier miljoen octrooien over de periode 1945-2010 hebben geanalyseerd. Ze lieten op deze berg data een ontwrichtingsmaatstaf los, een manier om de impact te meten die leidt tot sprongen voorwaarts. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de afgelopen dertig jaar er een gigantische stijging is geweest van het aantal onderzoeken en octrooien, maar dat de ontwrichting vrijwel uitbleef. In de eerste decennia na de oorlog was dat anders, als voorbeeld wordt de beschrijving van DNA genoemd in 1953. De onderzoekers geven een verklaring dat het laaghangend fruit inmiddels weg is: Newton zag een appel vallen en kwam toen tot zwaartekracht en Otto Lilienthal bestudeerde de vleugels van een ooievaar en bedacht een zweefvliegtuig. Tegenwoordig moet je veel meer de diepte in. We leven nu in een periode van het aanbrengen van kleine verbeteringen in bestaande wetenschap, beaamt een Nederlandse hoogleraar strategie en innovatie. Alhoewel ik zelf een volhardend iemand (eigenheimer) als Elon Musk met zijn elektrische auto toch wel ontwrichtend bezig vind zijn, ook al betreft het bestaande wetenschap.

Wat is nu de relevantie van het bovenstaande voor de aardappelsector? Daar is veel bereikt de afgelopen dertig jaar, met stappen op het gebied van onder andere veredeling, teelttechniek, mechanisatie en bewaring. We kunnen gerichter veredelen, duurzamer telen, beter bewaren en efficiënt verwerken. Dankzij het voorop lopen in veredeling, het goed organiseren van teeltonderzoek gekoppeld aan onze open innovatiecultuur is er veel bereikt. Maar we dreigen – ondanks deze toppositie – te worden ingehaald door de beperkingen vanuit de samenleving en politiek in Nederland en Brussel. Voldoen kleine stapjes nog? Jawel, mits ze ook wel af en toe ontwrichtend werken. Iedereen mag zelf invullen wat zich nu aandient. Vooral volhardend zijn, als een eigenheimer dus.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO