Al abonnee? Activeer hier uw premium account

In ieders belang

december 2022


Na zes jaar loopt het Ketenproject Verbetering Pootgoedkwaliteit ten einde. Eigenlijk is dit meer het begin dan het eind van een traject. Dat zal ik uitleggen.

In 2016 werd er vanuit de afnemers van pootgoed op de Aardappeldemodag de toenemende zorg geuit over opkomstproblemen in de consumptieteelt. Al snel werd diezelfde dag geconcludeerd – samen met de pootgoedleveranciers – dat er een wederzijds belang was om deze toenemende klachten te onderzoeken. Het naar elkaar wijzen moest vooral niet gebeuren. Hier is de basis gelegd voor het genoemde ketenproject. Tien bedrijven hebben hun nek uitgestoken door gezamenlijk op onafhankelijke wijze te laten onderzoeken hoe opkomstproblemen veroorzaakt worden. Aangezien opbrengsten slechts per seizoen bekeken kunnen worden en er gezocht werd naar een betrouwbare onderbouwing heeft het project al met al zes jaar geduurd. Wel met als voordeel dat afnemers en leveranciers in die tijd naar elkaar toegegroeid zijn. In de tweede drie jaar van het project is ook de Branche Organisatie Akkerbouw aangesloten zodat daarmee ook de geleding teelt volledig werd aangesloten. De groep bedrijven zag namelijk aankomen dat op basis van de eerste resultaten de hele sector betrokken moest worden. Aan de ene kant bleek een mindere opkomst te liggen aan het verkregen pootgoed, maar aan de andere kant bleek ook dat de behandeling van het pootgoed in de keten invloed heeft. Beiden oorzaken in ongeveer dezelfde mate. Met andere woorden een goede partij pootgoed kan verderop in de keten niet goed behandeld zijn en daardoor opbrengstproblemen geven. En andersom is het beter te zwakke partijen niet uit te leveren want ondanks een zorgvuldige behandeling in de keten zal er mogelijk toch een opkomstprobleem zijn. Om te zwakke partijen op te sporen is een stresstest ontwikkeld. Voor de juiste behandeling in de keten is een checklist opgesteld, ook voor transporteurs. Vanaf nu worden de deelnemende bedrijven nader geïnformeerd via hun buitendiensten zodat met name de ketenbehandeling in een-op-een-contacten met de telers aan de orde kan komen. Gedeelde verantwoordelijkheid, maar dus juist ook voor alle schakels eigen verantwoordelijkheid. Met als beloning voor de hele keten minder faalkosten en meer vertrouwen.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisati
e

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO