Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Nieuwjaarsbijeenkomst NAO startschot van uitdagend aardappeljaar

januari 2023


Drie jaar na de vorige editie vond op de tweede maandag van dit jaar de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) plaats, op het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn ss Rotterdam. “Het is fijn om weer samen met elkaar het jaar af te trappen en bij te praten over wat er allemaal gebeurt in de aardappelwereld”, stelt voorzitter Jan van Hoogen.

“Begin 2022 zaten we nog in een lockdown, maar al vrij vlot kwamen we daar vanaf. Toen dachten we weer over te kunnen gaan tot de orde van de dag. Maar helaas, op 24 februari besloten de Russen om Oekraïne binnen te vallen. Die oorlog heeft heel veel invloed op allerlei zaken waar wij in de aardappelhandel mee te maken hebben: de prijzen van olie, energie, kunstmest … De wereld staat een beetje op zijn kop”, vervolgt hij.

Meer samenwerken

Van Hoogen constateert dat naast de oorlog ook de politiek de sector parten speelt. “De primaire sector, die wij nodig hebben voor onze handel, staat fors onder druk. Daarom is het fijn dat Tineke de Vries, voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw & Vollegrondsgroente, ons vandaag bijpraat over hoe het daar zit en hoe zij dat voelen.” Wat komt er allemaal op die primaire sector af? In het interview in deze editie van Aardappelwereld magazine vertelt De Vries daar uitgebreid over, en ook Van Hoogen weidt erover uit: “De Green Deal, de stikstofdiscussie, een landbouwakkoord. De landbouw zit wat in de verdomhoek, zo voel ik dat tenminste, en daar hebben we last van. Daarmee is de toekomst een beetje onzeker geworden voor ons allemaal, en daarom hebben we brancheorganisaties nodig. Met LTO voor de primaire sector, NAO voor de handel, Plantum voor kwekers en VAVI voor de verwerkende industrie heb je de hele aardappelketen te pakken. Gezien het geweld dat er komt vanuit de politiek, vind ik dat wij meer zouden moeten samenwerken. Door met zijn allen als een bok op de haverkist te blijven zitten, moeten we proberen onze invloed te houden op beleidsaanpassingen in Nederland, maar vooral ook in Brussel. Vandaar ook de samenwerking met Brusselse organisaties. Met Copa Cogeca, Europatat, Euroseeds en EUPPA heb je zo weer de hele keten bij elkaar. Uiteindelijk wordt het meeste beleid in Brussel gemaakt, en niet meer in Den Haag.”

Opvallende ontwikkelingen

Toch moeten de genodigden wat Van Hoogen betreft de positieve punten voor de sector niet vergeten, wanneer zij vooruitblikken op 2023. “Met de aardappel gaat het hartstikke goed. Er is veel vraag naar aardappelen, naar verwerkte producten en frites­aardappelen. En ondanks dat we de cijfers zien teruglopen, is er ook veel aandacht voor de verse aardappel, mede dankzij de Power to the Pieper-campagne die nog steeds loopt en waar we leuke resultaten van terugzien.” Ook benoemt de voorzitter de opvallende ontwikkelingen qua contractprijzen in de frites­industrie. “Waar ze vroeger uren moesten discussiëren over een kwartje erbij, komt er nu gewoon 30, 40 procent bij alsof het niets is. Het gaat goed met de fritesindustrie en dat is goed voor ons, goed voor de aardappelbranche. Wel zijn er de nodige uitdagingen om het areaal ondergebracht te krijgen, maar ook dat wordt volgens mij een heel mooi spektakel dit jaar. De discussie, ‘ga ik poot-, tafel- of fritesaardappelen telen?’, wordt een hele interessante strijd, en in mei zullen we zien hoe dat afgelopen is. Tot slot, de oorlog in Oekraïne zal nog lange tijd van invloed zijn op onze economie. We kunnen wel stellen dat ook 2023 een heel uitdagend jaar wordt.”

Internationaal karakter

De nieuwjaarsbijeenkomst van de NAO vond plaats op het voormalig vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn ss Rotterdam.

Ook NAO-directeur Dick Hylkema staat stil bij de geopolitieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector. “De vanzelfsprekendheid dat landen streven naar democratie lijkt af en toe uit beeld te verdwijnen. Dat geeft meer polarisatie in de wereld, maar aan de andere kant leiden die ontwikkelingen ook tot meer aandacht voor voeding. De vanzelfsprekendheid dat wij altijd maar voeding kunnen krijgen is ook door Oekraïne minder evident geworden. De positie van de aardappel kan daar misschien van profiteren.” Voor 2023 wil de directeur dat de NAO en haar leden aan de slag gaan met drie speerpunten. “Ten eerste moet er heel veel aandacht zijn voor het teeltareaal, ook vanuit handel. Als het areaal verder inkrimpt, is dat heel slecht voor het totale aardappelcluster”, benadrukt hij. Daarnaast constateert Hylkema dat in Nederland alles steeds meer gericht is op ‘lokaal’: buy local, be local, think local, regionalisering, de gebiedsgerichte aanpak wat betreft stikstof. “De aandacht voor onze branche en het internationale karakter daarvan komt in een verdomhoekje terecht. Het is onze taak om te laten zien dat het speelveld van onze sector internationaal is, dat de aardappel het derde voedings­gewas in de wereld is en dat wereldwijd het belang ervan groeit.” Een derde punt heeft betrekking op plantgezondheid: “Steeds minder beschikbare gewasbeschermingsmiddelen betekent echt een groot risico voor Nederland. De fytosanitaire kant – cruciaal voor de aardappelexport – komt steeds meer in de knel.” Ook zijn er nog veel praktische punten voor de NAO om dit jaar aan te pakken: “Zo gaat in de toekomst de btw op groenten en fruit omlaag. Wij zijn ermee bezig om ook de aardappel en verse aardappelproducten daaronder te laten vallen”, benoemt Hylkema tot slot. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO