Al abonnee? Activeer hier uw premium account

‘Farming the Future’

augustus 2021


Op het moment dat ik deze column schrijf zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt en is PotatoEurope – de grote aardappelbeurs in Lelystad op 1 en 2 september 2021 – geannuleerd. Een enorme teleurstelling voor alle partijen.

Mede dankzij steun van de RVO zou de NAO een centrale ontmoetingsplaats ingericht hebben met het thema ‘Farming the Future’ en de kleuren oranje en groen. Hiermee geeft de Nederlandse overheid aan wat de Nederlandse landbouwsector betekent en kan betekenen voor internationale partners. Dit vanuit de gedachte dat in 2050 er 9 miljard mensen gevoed moeten worden door een duurzame landbouw. Nederland kan de wereld bijstaan met producten, kennis en innovatie. Vooral vanuit de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en lokaal ondernemerschap moet dit tot stand komen. Tevens zijn de Nederlandse ambassades sterk bezet met landbouwkennis.

Een perfecte match met de aardappelsector ook. Ieder teeltseizoen zijn er weer nieuwe technieken en rassen, altijd wordt er doorontwikkeld. En steeds is er weer nieuw onderzoek. Aardappelen telen is bij uitstek ‘farming’ en met ons niveau van ondernemerschap en onderzoek en innovatie ook bij uitstek gericht op ‘the future’. En de bijdrage aan een duurzame ontwikkeling is ook heel duidelijk. Bijvoor­beeld Nederlandse pootaardappelen en Nederlandse rassen kunnen samen met kennis bijdragen aan een duurzame landbouwontwikkeling in diverse werelddelen. Niet alleen om de opbrengsten per hectare te verhogen zodat er meer voeding te verkrijgen is. Maar ook om de economie te versterken met een efficiëntere landbouw, zodat er ruimte komt voor andere activiteiten dan alleen voedsel produceren. Dit maakt meer welvaart mogelijk.

Het afgelopen jaar heeft de NAO daarom een visie gelanceerd waarin de ambitie en mogelijkheden beschreven staan van de bijdrage van het Nederlandse aardappelcluster aan de ontwikkeling van de voedselvoorziening en landbouw wereldwijd. Invulling vindt plaats bij SeedNL, een bestaande publiek-private samenwerking van de overheid en Plantum. Deze samenwerking is bedoeld om de beschikbaarheid van goed zaaigoed in de wereld te bevorderen. Er zal dankzij NAO en LNV extra inzet gepleegd worden voor aardappel en tijdens PotatoEurope zou de aftrap plaatsvinden. Maar goed, we gaan gewoon van start!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO