Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Nedato richt zich voor 100 procent op fritesaardappelen

18 augustus 2023

Op 6 en 7 september 2023 komt de gehele aardappelketen samen tijdens PotatoEurope 2023 in België. Nedato presenteert in het NAO-Nederland paviljoen de volledige focus van de onderneming op het telen en verhandelen van fritesaardappelen. Daarnaast wil Nedato een partner zijn voor partijen in de aardappelketen.

Sinds 1963 levert Nedato een breed assortiment aardappelen aan afnemers in binnen- en buitenland.
“Onze organisatie vermarkt enerzijds aardappelen van aangesloten telers als grondstof voor de verwerkende industrie. Daarnaast presenteren we ons als hun onafhankelijke begeleider en helpen we de aardappelteelt te verbeteren. Steeds vaker is het noodzakelijk om het hele bouwplan te betrekken in de organisatie en teelt van aardappelen”, vertelt Wim van de Ree, algemeen directeur van de coöperatie uit Oud-Beijerland. Met die volledige focus op het telen en verhandelen van fritesaardappelen, wil Nedato een partner zijn voor partijen in de aardappelketen. “We zijn een gezonde organisatie met 100 procent eigen vermogen. Dat is belangrijk, want Nedato bundelt de verkoopt van aardappelen voor de leden. We willen de afzetzekerheid voor onze telers goed en zo duurzaam mogelijk organiseren. Om dit te realiseren moet je je als keten samenwerken. Het heeft geen zin om op een hoop aardappelen te gaan zitten en af te wachten tot er iemand komt om de aardappelen te kopen. We zijn van mening dat je elkaar een plek in de keten moet gunnen en daar hoort een goede waardeverdeling bij zodat iedereen in de keten een beloning krijgt voor zijn inzet en risico””, legt Van de Ree de visie uit.

Nedato op NAO Holland paviljoen
“We willen de afzetzekerheid voor onze telers goed en zo duurzaam mogelijk organiseren”, legt Wim van de Ree uit.

Sparringpartner voor de telers

“We willen daarbij een sparringpartner zijn voor onze telers, om voor de teler maximaal financiële opbrengst uit de aardappelopbrengst te halen. We willen dus veel meer de organisatie van de aardappelteelt bekijken. Daaronder valt de rassenkeuze, het inschatten van de risico’s, de rassenspreiding, de spreiding van verkoopmogelijkheden en natuurlijk de prijsvormingssystemen van fritesaardappelen. Om het prijsrisico voor onze telers af te dekken bieden we het Nedato Flex Systeem aan. Dit systeem geeft telers de mogelijkheid om deel te nemen aan vijf verschillende prijsvormingssystemen zoals vaste prijs, klikken op de termijnmarkt, pool zonder voorverkoop, top- en bodempool, dagprijzen met afzetzekerheid en dagprijzen zonder afzetzekerheid. De teler kan kiezen wat hij wil en een mix maken. De vraag is hoeveel risico’s wil en kun je nemen? En welk profiel past bij je als teler?”, presenteert de algemeen directeur de mogelijkheden.

Van gewas naar bouwplan benadering

“Daarnaast zien we dat de wereld snel veranderd. Afnemers, die jaarlijks hun productiecapaciteit uitbreiden, vragen zich af hoe de grondstofvoorziening moet gaan lopen de komende jaren. Daarnaast zie je een afvlakking van het areaal en de opbrengst, mede door maatregelen uit Brussel. We zien dat we, door de veranderde wet- en regelgeving en het steeds minder beschikbaar zijn van gewasbeschermingsmiddelen, de problematiek in de aardappelteelt steeds vaker moeten oplossen in andere gewassen. Je krijgt in de teelt meer een bouwplanbenadering dan een gewasbenadering. Neem bijvoorbeeld de problemen met ritnaalden. Die moet je vandaag de dag oplossen in de graanteelt, door plaatsing van lokvallen. Ook beperking van stikstofbemesting moet je in bouwplanverband oplossen. Datzelfde geldt ook voor de GLB-maatregelen. Kortom, er komen genoeg uitdagingen op de aardappeltelers af die we in breder verband dan alleen de aardappelteelt moeten oplossen. Daarin willen we de aardappeltelers nog meer gaan begeleiden, samen met een van onze aandeelhouders CZAV. We willen meer focus richten op dat concept en het breder in de markt zetten. Ook willen we daar partners bij zoeken, zowel in de teelt als de afzet. Voor alle opties van verdere ontwikkeling staan we open. Kijk bijvoorbeeld naar onderzoek. Door samenwerking kun je dit veel specifieker neerzetten en kun je met meerdere partijen profiteren van de interactie met andere gewassen. Er zijn organisaties, als bijvoorbeeld Cropsolutions, die dit bredere onderzoek al uitvoeren. Dat geldt ook voor datamanagement, het verzamelen van data en vertalen naar managementinformatie, dat steeds belangrijker wordt. Je ziet daar al veel initiatieven met gespecialiseerde precisielandbouwtoepassingen. Daar kun je zelf op investeren, maar eigenlijk moet je dat samen doen, het breder aanpakken in bouwplanverband”, onthult Van de Ree. “Onze nieuwe focus presenteren we in het NAO-Nederland-paviljoen tijdens PotatoEurope. Het is mooi dat er een centrale organisatie is die namens de leden de deelname aan de vakbeurs organiseert en ons ontzorgt. Dit sluit aan op onze visie van je gezamenlijk presenteren als partners in de keten. Bezoek ons op stand T53”, nodigt Van de Ree bezoekers uit het gesprek met Nedato aan te gaan.

NAO-Nederland-paviljoen e-book

Als nauw betrokken partner bij het NAO-Nederland-paviljoen, heeft Aardappelwereld een e-book gepubliceerd vol wetenswaardigheden rondom paviljoen en zijn deelnemers. Dat e-book vindt u hier.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO