Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Volle kracht vooruit

januari 2023


Op 9 januari hield de NAO de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en businessleden. Deze bijeenkomst stamt af van de vroegere fysieke aardappelbeurs in het World Trade Centre (WTC) in Rotterdam.

Later werd deze beurs online gehouden en ondertussen is de Rotterdamse beurs al vijf jaar opgegaan in PotatoNL, de landelijke Nederlandse aardappelnotering van teelt, handel en industrie. En dat is uniek, aangezien alle schakels vertegenwoordigd zijn. Toch zet de NAO de traditie voort om begin januari de nieuwjaarsbijeenkomst in Rotterdam te houden. Eerst in het WTC, toen de Euromast en deze keer op het in 1959 in de vaart gebrachte stoomschip de SS Rotterdam. Na een opening en toast was het tijd voor de gastspreker. Dat was Tineke de Vries, de LTO Akkerbouw voorzitter. Niet voor niets is zij door de NAO gevraagd. Mede omdat zij onlangs deze rol is gaan spelen, maar vooral omdat het teeltareaal van de akkerbouw, en dus ook aardappelen, in Nederland onder druk staat. En dat het goed is dat de aardappelhandel hiervan op de hoogte is en ook een rol kan spelen om de teeltgebieden samen met de teeltvertegenwoordigers te behouden. Behoud van areaal is cruciaal, niet alleen voor de handel, maar voor het gehele Nederlandse aardappelcluster. Wij hebben wereldwijd gezien immers maar enkele procenten van het aardappelareaal, maar de aanwezigheid van alle schakels in de keten inclusief toeleveranciers speelt een grote rol in veredeling, kennis en verwerking. Als dat areaal steeds verder inkrimpt is de vestiging van bedrijven uit dit cluster in Nederland niet langer vanzelfsprekend. In haar inleiding sprak De Vries over grondhonger. Daarmee bedoelde zij de toekomstige claims die vanuit allerlei belangen op Nederlandse grond gelegd worden zoals natuur, waterkwaliteit, landschap en klimaat. Het akkerbouwareaal is in 20 jaar tijd al met 15 procent afgenomen, maar deze claims betreffen een veelvoud, aldus De Vries. Zij citeerde ook Johan Remkes: “landbouw mag geen sluitpost van andere claims zijn” en vroeg zich af welke claims wij zelf neerleggen. Een hele terechte vraag waar de gehele aardappelketen zich op moet richten. Of in termen van de SS Rotterdam: op volle kracht vooruit!

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO