Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Agriport Nederland

februari 2021


Na tien jaar in de glastuinbouw gewerkt te hebben is nu de akkerbouwsector een hele mooie ervaring. Vooral omdat ook de aardappelsector een hele innovatieve en belangrijke sector is waar je weer veel kunt leren en ook geleerde zaken kan overbrengen.

Wat ik vijf jaar geleden al snel tegenkwam is de belangrijke bijdrage die de aardappel levert aan de (wereld)voedselvoorziening. En dat Nederland zo’n prominente positie heeft met het uitgangsmateriaal ten behoeve van de aardappelteelt. Niet veel Nederlanders zijn zich daarvan bewust. En als ik heel eerlijk ben, was ik dat daarvoor zelf ook niet. Een goed voorbeeld is de Waddenagenda 2050. In deze toekomstgerichte agenda voor de Waddenregio staan veel belangrijke thema’s om het gebied te beschermen en te behouden. Dat is belangrijk – ook zodat de diverse overheden en organisaties in een zoveel mogelijk zelfde richting hun beleid bepalen. De agenda noemt het belang van landbouw en export, maar er wordt een sfeer geschetst dat de landbouwondernemers toch meer rekening moeten houden met verzilting en toerisme, ook als verdienmogelijkheid. Het gebied is echter ook een van de belangrijkste gebieden voor onze pootgoedteelt. En wat ik dan merk, is dat de stakeholders zich niet of te weinig reali­seren dat een sterke en professionele teelt een cruciale voorwaarde is voor het succes van de Nederlandse pootgoedketen in de wereld. Vanuit de teelt is er inmiddels samen met ketenpartijen met succes hiervoor aandacht gevraagd in de Tweede Kamer. En zo kom ik op wat ik graag vanuit de glastuinbouw wil overbrengen. Het Waddengebied is misschien wel het Westland van de pootgoedteelt. Daar is al begin van deze eeuw de term Greenport aan gegeven, omdat niemand het (economisch) belang zag van al die kassen en de ruimte nodig was voor andere bestemmingen. Voor Schiphol en de Rotterdamse haven ligt dat veel eenvoudiger. Jaren later is het resultaat een Greenport-structuur, een aparte topsector en een Greenportagenda samen met de minister. Wie weet kan de ketenaanpak bij de Waddenagenda ook in heel Nederland worden uitgerold om het belang van Agriport Nederland nog meer voor het voetlicht te brengen.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO