Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Nederlands landbouwsysteem redt natuur

maart 2020


Zondag 1 maart 2020. Hans de Boer, de voorzitter van VNO-NCW, is te gast in het televisieprogramma WNL op zondag. Hij geeft aan dat het Coronavirus ook gevolgen heeft voor de economie. De economische groei zal volgens hem wereldwijd kunnen halveren en in Nederland nog iets meer gezien de gevolgen van het bijkomende stikstofprobleem en de brexit.

Tevens zullen we het handelsbeleid in de toekomst wat moeten aanpassen, omdat in deze tijd van globalisering er toch risico’s zijn verbonden aan afhankelijkheid van essentiële producten. Een van de andere gasten, een schrijver en opiniemaker, geeft aan dat we vooral voedsel moeten gaan eten uit eigen land: “Italianen moeten Italiaans voedsel eten”. Hans de Boer lukt het nog om te zeggen dat we vooral niet de andere kant op moeten gaan doorslaan. Gelukkig nog een snelle reactie op een onzin-stelling, want wereldhandel is immers van groot belang voor ons land. Dan is het onderwerp alweer voorbij. Een andere gast is een Kamerlid. Die laat zich volgens dezelfde opiniemaker te diplomatiek uit over het onderwerp. Logisch dat deze mensen – vaak onderdeel van een groter geheel – niet altijd stevige stellingen kunnen betrekken. En zo blijkt maar weer dat opiniemakers zonder last of ruggenspraak hun mening kunnen geven en het voor groepen kijkers kunnen winnen, omdat ze nu eenmaal duidelijker lijken te zijn. Ook al is het duidelijkheid die niet klopt. In dit geval over de rol van de agro export/handel. Nederland is economisch opgebouwd rondom de export van goederen en diensten. Efficiënte productie en kennisontwikkeling hebben geleid tot deze positie. De aardappelketen is hiervan een blauwdruk. Veel andere landen zijn absoluut niet zelfvoorzienend en profiteren van import. Zelf leggen ze zich weer op andere zaken toe waar ze goed in zijn. Gelukkig hoorde ik onlangs eindelijk eens een ander geluid van een publicist/opiniemaker, Hidde Boersma. Landbouw moet juist in de wereld – waar het kan – intensief bedreven worden zoals in Nederland. Op die wijze kan de wereld zich ook in de toekomst blijven voeden én blijft er meer grond beschikbaar voor de natuur. Hopelijk dat deze visie in het kringlooplandbouwplan van ons Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt, dan kunnen we ons als aardappelsector blijven professionaliseren.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO