Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Versnippering leidt tot bundeling

april 2022


Er komt veel op de aardappelsector af. Dat lijkt een cliché, want mensen die al lang meelopen zeggen dat dat nooit anders geweest is. Maar misschien wordt dan vooral bedoeld dat geen een seizoen hetzelfde is. Door het weer, door omstandigheden zoals de marktvraag et cetera.

Als je op langere termijn kijkt, dan is er toch wel sprake van een grotere druk op bijvoorbeeld de teelt van aardappelen. Vier in het oog springende zaken zijn het EU Farm to Fork-beleid, extra druk op de ruimte onder andere door woningbouw, steeds meer gebrek aan adequate gewasbeschermingsmiddelen en de gebiedsgerichte stikstofaanpak.

En dan moeten er op deze terreinen besluiten genomen worden door de politiek, terwijl het politieke landschap verder af is komen te staan van de boerenpraktijk. Men ziet in de politiek de landbouwsector niet automatisch meer als een zinvolle economische bedrijfstak, laat staan dat de uniekheid en wereldwijde impact van economische clusters zoals die rond de aardappel worden beseft. En tot slot is er door de versnippering in de politiek steeds meer discussie in de Tweede Kamer over allerlei thema’s zonder dat de gevolgen voor een totale bedrijfstak zoals de landbouw worden bekeken. Het is tekenend dat er een handvol bewindslieden zich op het terrein van de landbouw begeven. De minister van LNV is slechts een van hen. Voor de sector kan dit maar een ding betekenen: accepteren dat de maatschappij en daarmee ook de politiek zich op deze wijze (democratisch) ontwikkelt. Niet klagen over politici en ambtenaren. En vooral zelfbewust proberen te blijven dat we in een ijzersterke bedrijfstak werken met nog steeds een goed verdienmodel. Maar wel ook de invloed proberen te versterken door zelf niet versnipperd te zijn, maar krachten te bundelen. De NAO streeft dat na in de aardappelketen en breder in de akkerbouwketen via de BO Akkerbouw. Maar ook langs de lijn van de plantaardige handel samen met de bloembollen, groenten en fruit, sierteelt en zaaizaden, om zo het grote belang van een sterk Nederlands fytosanitair beleid te bepleiten. Versnippering in de politiek moet leiden tot krachtenbundeling in de sector.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO