Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Of te nat of te droog

mei 2021


Geen aardappelseizoen is hetzelfde, werd mij vanuit bedrijven verteld toen ik vijf jaar geleden bij de NAO begon. En na vijf jaar het zelf ervaren te hebben begrijp ik dat veel beter, die onvoorspelbaarheid.

Aangezien wij voor de handel van aardappelen staan, werd vooral gedoeld op de markt. Prijs en volume kunnen enorm fluctueren. En deze ervaren mensen spraken niet over vijf jaar, maar over decennia. De handel ontleent ook een stuk van de activiteiten aan deze fluctuaties: altijd weer inspelen op de actualiteit door het invullen van wisselingen in vraag en aanbod in Nederland en tot ver over onze grenzen.

Op het niveau van de aardappelsector – ook als handelsbranche – houden we ons niet bezig met de marktsituatie, dat is aan de bedrijven. We helpen natuurlijk wel met het informeren van de aardappelbedrijven door het mogelijk maken van sectorstatistieken zoals export- en verwerkingscijfers en noteringen.
Op het niveau van de branche is het juist wel heel zinvol om naar belangrijke oorzaken te kijken van die fluctuaties. Want zijn we als bedrijfstak gebaat bij grote fluctuaties die door klimaat nog wel heftiger kunnen worden? Nee, zeker niet. De gestage groei in de wereld – los van de invloed van corona – heeft belang bij een stabiele voorzieningsketen van zowel consumptie- als pootaardappelen. Zoveel mogelijk gezamenlijk profiteren van de groei betekent zo min mogelijk risico’s voor individuele ketenpartijen. Fluctuaties zullen er altijd zijn, we hebben te maken met een prachtig natuurproduct in de open grond, maar afvlakking van de heftigheid helpt om de marktvraag structureel in te vullen. Een sterke robuuste aardappelteelt is dan van zeer groot belang. We hebben het vaak over gewasbescherming, plantgezondheid en veredelingstechnieken, heel belangrijk. Droogte, natheid, kortom water springt niet bij iedereen in het oog. Wel als het gaat over de geringe waterbehoefte van de aardappel, maar de zeer grote gevoeligheid voor een tekort of teveel aan water tijdens de teelt is de andere kant van de medaille. En een aantal regio’s krijgt het steeds lastiger hiermee. Van mij mag het thema water hoger op de aardappelladder van onderzoek en innovatie.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappelorganisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO