Al abonnee? Activeer hier uw premium account

De Dikke van Dale

mei 2023


Het zeer bekende woordenboek de Dikke van Dale neemt bij een volgende uitgave ook nieuwe woorden op. Voorbeelden zijn: viruswappie, anderhalvemetersamenleving en klimaatklever. Sommige woorden zijn eerst woord van het jaar, maar bij iedere uitgave worden er wel zo’n tienduizend nieuwe woorden en uitdrukkingen opgenomen.

De nieuwste uitgave is van 2022, en dat is de zestiende sinds de eerste in 1864. Het zal dus nog wel even duren voordat de zeventiende gaat verschijnen. Maar als de overheid zo doorgaat, is er een hele goede kans dat het woord ‘kalenderlandbouw’ in deze zeventiende editie wordt opgenomen. En misschien eerst wel wordt verkozen tot het woord van het jaar in 2023. Ik denk dat de meeste lezers ondertussen wel het woord kalenderlandbouw zijn tegengekomen. Met name voor de teelten op zand- en lössgronden moeten akkerbouwers hun poot- en consumptieaardappelen voor 1 oktober gerooid hebben om een vanggewas te kunnen zaaien en daarmee een korting op de mestruimte in het volgende jaar te voorkomen. Als een gewas als wintergewas is bestempeld via de lijst wintergewassen, dan geldt deze korting niet. De overheid stuurt hiermee via de kalender op het moment van oogsten, ongeacht of het gewas daadwerkelijk oogstrijp is. Eerder oogsten leidt dan tot opbrengstderving en suboptimale verwerkingsketens. Het belangrijkste bewijs dat deze zogenaamde kalenderlandbouw niet werkt levert dit voorjaar wel: langdurig nat en koud. Het poten van de aardappelen laat op veel plekken op zich wachten. Hoe kun je dan aan de andere kant van het seizoen – de oogst – een datum stellen? Klimaatverandering houdt zich juist niet aan de kalender. Na het beruchte stikstofkaartje van minister Van der Wal is dit weer een voorbeeld van het raken van de boer in zijn of haar essentie, het vakmanschap van zaaien en oogsten op het juiste moment voor een optimale voedselproductie. Ik denk – zeg ik als niet-boer – dat boer zijn nog steeds heel mooi is, maar in de huidige tijd vrees ik dat de lol je steeds meer vergaat. De klimaatverandering is uitdagend, maar het politieke klimaat is vooral demotiverend. En de Dikke van Dale is al dik genoeg.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO