Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Buren onderstrepen het belang van samenwerking

oktober 2019


Tijdens een netwerkreceptie in de stand van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) op PotatoEurope 2019 te Kain gaf Bernard Lefèvre, voorzitter van de Belgische Frituristenbond, als goede buur een enthousiaste lezing over het belang van de fritescultuur in het gastland. Vooraf complimenteerde NAO-directeur Dick Hylkema de aardappelhandelaren uit eigen en buurland met hun bijdrage aan de sector. Tevens gaf hij aan om uit politieke overwegingen de banden met de aardappelverwerking te willen versterken.

Onder grote belangstelling van toegestroomde leden en relaties op de beursstand van de NAO verwelkomde Nico van Opstal, Nederlandse Landbouwraad in Brussel, de vele aanwezigen. Voor de financiering van het Holland paviljoen en de receptie ontving de NAO ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Brussel en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). “De aardappel verdient bedrijven als jullie”, gaf de Landbouwraad als opsteker aan de aanwezige handelaren mee. Zij hebben op dat moment een dag met overweldigende belangstelling achter de rug. In totaal bezochten namelijk bijna 11.000 branchegenoten PotatoEurope, waarvan er maar liefst 27,5 procent van buiten de Belgische grenzen kwamen. “Nederlanders horen daar ook bij als belangrijke buur als het gaat om aardappelen”, aldus Van Opstal. “Zo leveren jullie hoogwaardig pootgoed aan de Belgische consumptietelers en exporteren jullie ook een groot volume fritesaardappelen naar de Belgische industrieën.”

Banden met VAVI aanhalen

Ook NAO-voorzitter Hylkema spreekt zijn complimenten uit naar de aanwezige Nederlandse handel die een belangrijke rol speelt in de contacten met de sectorgenoten in het buurland. Bij het zakendoen komt vaak ook de nodige politiek aan de orde en daarvoor prees de NAO-voorzitter onder meer de goede samenwerking met de Belgen in Europatat. Om nog beter de belangen van zowel teelt, handel als industrie op elkaar af te stemmen, pleitte Hylkema ervoor om vooral de banden met de industrie nog wat verder aan te halen. “In België is dat al het geval, jullie hebben Belgapom. Ik wil graag richting de politiek meer een vuist kunnen maken.” De voorzitter doelt daarbij onder meer op het verdwijnen van belangrijke gewasbeschermingsmiddelen in de teelt en bewaring als Reglone en Chloor-IPC. “Vandaar dat ik voorstel om de banden met organisaties als de VAVI (Vereniging voor de Aardappel Verwerkende Industrie, red.) flink aan te halen.”

Klankbord voor de borging van frietkotcultuur

Zijn betoog is een mooie overgang naar de gastspreker op de receptie, Bernard Lefèvre, voorzitter van de Belgische Frietkot-Raad. Deze raad is in het jaar 2013 opgericht en bestaat uit alle vertegenwoordigers uit de professionele frietwereld in het land. “Onze leden spelen vanuit hun persoonlijke expertise of functie een belangrijke rol in de Belgische frietkotcultuur en dragen het immaterieel erfgoed van de frietkotcultuur een warm hart toe”, licht de voorzitter het belang van de vereniging toe. “Samen vormen zij een klankbordgroep die de borging van de frietkotcultuur opvolgt, begeleidt en coördineert.” België bevindt zich vandaag in het midden van het ideale teeltgebied voor aardappelen in Noordwest-Europa, zo stelt Lefèvre vast. Met een gemiddelde opbrengst van om en nabij de 45 ton per hectare. Dit als gevolg van de ideale groeiomstandigheden en vakkennis in de aardappelketen. Volgens hem is het niet toevallig dat het land is gegroeid tot de grootste exporteur van diepgevroren frites in de wereld. “Deze Belgische frieten worden over de hele wereld afgebakken.” Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw nam de aardappelproductie opnieuw toe. “In 2000 werd, voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog, opnieuw meer dan 3 miljoen ton aardappelen geteeld. Deze opvallende toename kunnen we verklaren door een recente herwaardering van de inlandse keuken en van de streekgastronomie waarin de aardappel een belangrijke plaats inneemt. Inmiddels worden jaarlijks door veelal familiale bedrijven in ons land om en nabij 3,5 miljoen ton aardappelen verwerkt tot frietjes, puree, chips en vlokken. Ook heeft België ondertussen een verwerkende industrie die vooral voor het buitenland produceert”, leert de voorzitter van de frietkotcultuur. ●

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO