Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Chefsache

november 2019


“Wie in dit land boer wil blijven, moet dat kunnen. Maar wie wil stoppen, willen we helpen.” Met die woorden lichtte minister Schouten van LNV, tevens coördinator voor de stikstofproblematiek, de nieuwe stappen toe die het kabinet heeft afgesproken om het stikstofprobleem te tackelen.

Op zichzelf lijkt dit een geruststellende gedachte, want wellicht geen gedwongen beëindigingen. Maar deze keer gaat het over stikstof, de volgende keer kan het een te stringent gewasbeschermingsmiddelenbeleid zijn. En het grote doel van de overheid is kringlooplandbouw. De visie ligt er, het uitwerkingsprogramma ook. En er is een rapport opgeleverd van een commissie die heeft gekeken naar het verdienmodel. Allemaal nog zaken op papier, maar ondertussen wordt het beleid al zoveel mogelijk langs de lijn van de kringloop ingevuld. Tot zover de theorie. De praktijk van de aardappelteelt laat wat anders zien. Er zijn steeds minder middelen beschikbaar. Versnelde veredeling met nieuwe beschikbare technieken laat op zich wachten. De akkerbouw zelf heeft een duidelijke klimaatagenda en een plantgezondheidsvisie met vergaande langetermijndoelen. En er wordt innovatiegeld opgebracht door de akkerbouwers via de BO Akkerbouw. Dat is ook nodig voor een sterke akkerbouwketen. Maar er moeten ook genoeg sterke boeren overblijven om als economische cluster te kunnen voortbestaan ten opzichte van de internationale concurrentie. Dus het is niet “wie boer wil blijven, moet dat kunnen”, maar “hoe zorgen we dat we voldoende boeren houden met toekomstgericht ondernemerschap” en wat is daar voor samenhangend overheidsbeleid voor nodig. Want als de kaders steeds knellender worden, dan stoppen er te veel boeren en stappen er geen jonge ondernemers in. En zonder een sterke productie geen keten, geen toeleveranciers, geen landschapsbeheer en geen exportinkomsten. Daar wordt in politiek Den Haag vaak veel te lichtvaardig over gedacht of het wordt zelfs niet eens betrokken bij de afwegingen. Het hoofdkantoor van Unilever in Nederland krijgen was chefsache door bemoeienis van onze premier. Boeren hebben geen te verplaatsen hoofdkantoren, hebben hun roots in Nederland en leveren samen met de hele keten een veelvoud aan werk. Hoog tijd dat de landbouw regelmatig chefsache is.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO