Al abonnee? Activeer hier uw premium account

Lobby is vooral vertellen wat je doet

november 2021


Er wordt regelmatig gesproken over lobby alsof het een negatieve bezigheid is met een hoog gehalte achterkamertjespolitiek. Dat is een onjuiste benadering wat mij betreft. Lobby is wel een poging tot beïnvloeding.

Als je ziet wat er allemaal op de aardappelketen afkomt, is het ook keihard nodig. Voorbeelden zijn het steeds minder beschikbaar zijn van afdoende gewasbeschermingsmiddelen, een strenger nitraatbeleid en de druk op de beschikbaarheid van grond. Daarbij is het niet zo dat de sector zelf niet beweegt, integendeel. Er zijn plannen op sectorniveau onder andere ten aanzien van klimaat en plantgezondheid. Akkerbouwers zetten zelf in op een duurzamere aardappelteelt, kwaliteit en opbrengst.
Soms zou je wel willen dat de inspanningen van de sector en het stringentere overheidsbeleid bij elkaar komen en uiteindelijk in elkaar passen. Dat is echter een utopie. De druk op de overheid vanuit de politiek en maatschappij om steeds weer nieuwe stappen te zetten is groot. Bovendien raakt het belang van de economische betekenis van de sector helaas vaker uit beeld. Een versnipperde Tweede Kamer met heel veel kleine partijen draagt ook niet bij aan een robuust landbouwbeleid. Neem bijvoorbeeld de motie over het volledig uitfaseren van gewasbeschermingsmiddelen in 2035 die een maand geleden werd aangenomen. De motie werd gesteund door SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, Bij1, Denk, D66, Fractie Den Haan en PVV. Ieder weldenkend mens zou zeggen: dat kan niet. Minder middelen, groenere middelen, oké, maar helemaal geen middelen is vragen om moeilijkheden en een bottleneck voor de voedselvoorziening. Toch is het een realiteit en onderdeel van onze democratie.
Alleen door uitleg te geven komen Kamerleden te weten waarom gewassen beschermd moeten worden en wat de akkerbouwer doet om het gebruik te beperken. Ook in geval van de beoogde verziltingsplannen in het Waddengebied waarbij de positie van de pootgoedteelt bedreigd wordt. Door uitleg te geven wat de pootaardappel uit dit gebied betekent voor de landbouw en voedselvoorziening in Afrika, kijken politici er vaak al anders tegenaan. Achterkamertjes staan meer symbool voor een te late lobby.

Dick Hylkema
Directeur Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO