Al abonnee? Activeer hier uw premium account

FAO lanceert Internationale Dag van de Aardappel

12 december 2023

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) lanceerde begin december de Internationale Aardappel Dag. Voortaan staat 30 mei wereldwijd in het teken van de aardappel. Doel van deze bijzonder dag is het bewustzijn te vergroten van een gewas dat regelmatig door miljarden mensen wordt geconsumeerd en dat van mondiaal belang is voor de voedselveiligheid. En dat zeer gezond ook nog eens heel lekker is.

De jaarlijkse viering werd aangevraagd door Peru. Dit land schreef een voorstel dat ze ter goedkeuring voorlegden aan de Algemene Vergadering van de VN op basis van een FAO-conferentieresolutie van 7 juli 2023. De aanzet voor de dag, die voortbouwt op het Internationale Jaar van de Aardappel dat in 2008 werd gevierd, komt voort uit de noodzaak om de belangrijke rol van de aardappel te benadrukken bij het aanpakken van heersende mondiale problemen, zoals voedselonzekerheid, armoede en bedreigingen voor het milieu. De Peruaanse overheid werkte hierbij samen met het World Potato Congress en kreeg ondersteuning van verschillende landen, waaronder Nederland. Tijdens het congres dat in 2022 in Ierland plaatsvond is deze datum al bekend gemaakt door de Cubaanse ambassadeur en aldaar bevestigd door de FAO Directeur Generaal QU Dongyu.

FAO internationale aardappeldag
Tijdens het WPC-congres dat in 2022 in Ierland plaatsvond is de datum van de Internationale Aardappeldag al bekend gemaakt door de Cubaanse ambassadeur.

Mondiale voedselzekerheid

“Deze Internationale Dag zal licht werpen op de grote waarde van de aardappel op voedings-, economisch, ecologisch en cultureel gebied. Het zal ook de bijdrage van de aardappel aan de mondiale voedselzekerheid, armoedebestrijding en het levensonderhoud van miljoenen mensen benadrukken, terwijl de sleutelrol van de kennis en praktijken van inheemse volkeren wordt benadrukt”, laat FAO-adjunct-directeur-generaal Beth Bechdol op de FAO site weten.  De Dag “zal ons in staat stellen de aandacht te vestigen op het belang van dit voorouderlijke gewas bij het ondersteunen van de inspanningen om honger, ondervoeding en armoede terug te dringen; en om de ontwikkeling van de landbouw, de voedselveiligheid, het behoud van de biodiversiteit en de functies van ecosystemen aan te moedigen”, vertelde Víctor García Toma, permanent vertegenwoordiger van Peru bij de Verenigde Naties aan de Algemene Vergadering in New York.

Eén gewas, veel potentieel

Aardappelen vormen volgens de FAO een steeds belangrijk onderdeel van strategieën om toegankelijk en voedzaam voedsel te bieden en de levensstandaard te verbeteren in plattelands- en andere gebieden waar de natuurlijke hulpbronnen, met name bouwland en water, beperkt zijn en de grondstoffen duur. De veelzijdigheid van het gewas en het vermogen om onder verschillende omstandigheden te groeien, maken het tot een voordelige gewaskeuze. Daarnaast zijn aardappelen ook een klimaatvriendelijk gewas, omdat ze een lage uitstoot van broeikasgassen veroorzaken in vergelijking met andere gewassen. In het afgelopen decennium is de mondiale productie van aardappelen met 10 procent gestegen, wat heeft geleid tot een groei van de werkgelegenheid en het inkomen. Maar er moet nog meer werk worden verzet om het volledige potentieel van het gewas te benutten in de zoektocht om honger en ondervoeding wereldwijd te beëindigen.

Het werk van de FAO: uitdagingen en concrete acties

De aardappelproductie wordt geconfronteerd met verschillende bedreigingen en uitdagingen, vooral ziekten en plagen, zoals de virulente Phytophthora, maar ook verschillende bacteriële ziekten, Coloradokever, Alternaria, cysteaaltjes en tal van andere ziekten en plagen. De zo gewenste toename in teelt en consumptie van aardappelen, vooral in ontwikkelingslanden, wordt ook beperkt door zwakke punten in de waardeketen van het gewas, variërend van de lage beschikbaarheid van pootgoed en suboptimale landbouwpraktijken, via ontoereikende bewaar- en verwerkingsfaciliteiten tot beperkte toegang tot markten. De FAO zet zich in om haar leden te ondersteunen bij het opbouwen van veerkrachtige, waardeketens voor aardappelen. De viering van de Internationale Dag van de Aardappel zal volledig aansluiten bij het Strategisch Kader 2022-31 van de FAO, dat tot doel heeft de VN-Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te ondersteunen door de transformatie naar efficiëntere, inclusieve, veerkrachtige en duurzame agrifoodsystemen voor een betere productie en betere voeding, een beter milieu en een beter leven, waarbij niemand achterblijft.

Evenementen

©2015 - 2024 Aardappelwereld | Ontwerp en realisatie COMMPRO